Khi trở thành lãnh đạo, ai cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định. Ở mỗi cấp độ lãnh đạo là mỗi thách thức khác nhau. Nhưng tựu chung lại, có bốn nền tảng cốt lõi mà các nhà lãnh đạo cần học và thành thạo, là những năng lực vượt thời gian cần thiết của các nhà lãnh đạo trong toàn tổ chức, bất kể vai trò, lĩnh vực hay quốc gia. Nắm được những nền tảng này, lãnh đạo hoàn toàn có thể làm chủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong tổ chức. Những năng lực cốt lõi của năng lực lãnh đạo gồm có:

  • Tự nhận thức
  • Giao tiếp
  • Khả năng gây ảnh hưởng
  • Học hỏi nhanh

Thứ nhất: Tự nhận thức

Điều này có nghĩa đơn giản là hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Tự nhận thức là rất quan trọng, xuyên suốt cho một nhà lãnh đạo hiệu quả. Trong đó tự nhận thức có 4 khía cạnh quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo:

  • Trí tuệ lãnh đạo. Đây là những hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm của nhà lãnh đạo khi đặt trong những tình huống thách thức mà họ gặp phải. Các nhà lãnh đạo giỏi nhất có một quỹ bài học được đúc kết mà họ có thể mang đến để đương đầu với những thách thức mới. Những hiểu biết này không phát sinh một cách tự phát, nhưng là kết quả của thực hành liên tục. Chìa khóa để trau dồi trí tuệ lãnh đạo là dành thời gian để suy ngẫm về kinh nghiệm của bạnĐiều này bao gồm xem xét lại trải nghiệm của bạn từ nhiều góc độ, sự phản ánh này phải được thực hiện hết lần này đến lần khác. Các nhà lãnh đạo giỏi thường quay lại những trải nghiệm tương tự lặp đi lặp lại để có được những hiểu biết mới khi chúng phát triển.
  • Bản sắc lãnh đạo. Điều này thể hiện ở việc bạn là ai trong bối cảnh tổ chức. Bản sắc lãnh đạo mang một cái gì đó rất riêng trong mỗi lãnh đạo, là cách mà họ truyền đạt đến cấp dưới. Trong thị trường toàn cầu, việc hiểu bản sắc của chính mình và cách hình thành các tương tác với người khác thậm chí còn quan trọng hơn. Hãy nghĩ về bản sắc lãnh đạo của bạn là 3 vòng tròn đồng tâm (có thể trùng nhau). Trong vòng ngoài là danh tính nhất định của bạn – đặc điểm bạn gốc của bạn – bạn không có quyền lựa chọn. Những đặc điểm tự nhiên này bao gồm tuổi tác, quốc tịch, chủng tộc, một số đặc điểm thể chất và những thứ tương tự. Vòng tròn thứ hai là danh tính bạn đã chọn. Những đặc điểm này mô tả trạng thái của bạn, đặc điểm bạn kiểm soát và kỹ năng. Các thuộc tính phổ biến trong danh tính được chọn là nghề nghiệp, liên kết chính trị và sở thích của bạn, trong số những người khác. Vòng trong cùng là bản sắc cốt lõi của bạn. Đây là những phẩm chất làm cho bạn trở nên độc đáo. Một số có thể thay đổi trong cuộc sống của bạn, trong khi một số khác không đổi, ví dụ là những hành vi, giá trị hay niềm tin.
  • Danh tiếng lãnh đạo: Đây là cách người khác nhìn nhận, đánh giá bạn như một nhà lãnh đạo dựa trên hành vi hiện tại và trước đây của bạn. Danh tiếng lãnh đạo của bạn là những gì người khác nghĩ về bạn như một nhà lãnh đạoHiểu được danh tiếng lãnh đạo, bạn có thể biết được những gì mà người khác cảm nhận và đánh giá bạn, điều đó sẽ tăng cường khả năng giao tiếpvà cải thiện mối quan hệ với người khác. Để hiểu danh tiếng lãnh đạo của bạn, hãy đặt câu hỏi về danh tiếng mà bạn đã thiết lập, cố gắng thử xem hành vi mà người khác làm và kiểm tra xem danh tiếng của bạn có phù hợp với giá trị và thương hiệu lãnh đạo mong muốn không.
  • Thương hiệu lãnh đạo. Đây là những gì bạn khao khát và những hành động bạn thực hiện để hỗ trợ sứ mệnh đó. Làm thế nào để mọi người biết năng lực lãnh đạo cảu bạn và làm thế nào để bạn truyền đạt nó? Thương hiệu lãnh đạo là một tập hợp những đặc điểm và hành vi lãnh đạo đầy khát vọng – cách bạn muốn được người khác nhận thức – cho phép bạn hành động để thay đổi những nhận thức đó theo cách tích cực, xác thực. Thương hiệu lãnh đạo của bạn nên xác định những thế mạnh độc nhất của bạn, truyền đạt chúng cho người khác, cung cấp trải nghiệm nhất quán đáp ứng mong đợi của người khác về bạn. Một thương hiệu lãnh đạo mạnh mẽ chỉ có thể được phát triển nếu bạn tự nhận thức – bạn cần biết danh tiếng lãnh đạo của mình là gì và có một kế hoạch có chủ ý để củng cố nó để thúc đẩy khát vọng lãnh đạo của bạn.

Thứ hai: Giao tiếp

Đây là một trong những kỹ năng cơ bản nhất, tất cả chúng ta cần phát triển và hoàn thiện trong sự nghiệp. Giao tiếp thông tin và ý tưởng truyền đạt hiệu quả luôn được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để các nhà lãnh đạo thành công. Viết rõ ràng, nói rõ ràng và sử dụng các kỹ năng lắng nghe tích cực là yêu cầu của tiến trình phát triển vai trò và vị trí lãnh đạo. Khi bạn tiến lên nấc thang sự nghiệp, các hành vi cần được mở rộng hơn như khuyến khích thảo luận, xây dựng niềm tin, truyền đạt tầm nhìn và ý định chiến lược và kéo mọi người theo bạn. Đó là lý do tại sao giao tiếp rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo .

Thứ ba: Khả năng gây ảnh hưởng

Phát triển các kỹ năng ảnh hưởng của bạn giúp bạn truyền đạt tầm nhìn hoặc mục tiêu của mình, sắp xếp những nỗ lực của người khác và xây dựng cam kết từ mọi người ở mọi cấp độ. Cuối cùng, khả năng gây ảnh hưởng cho phép bạn hoàn thành công việc và đạt được kết quả mong muốn. Mức độ ảnh hưởng là khác nhau ở các cấp độ trong tổ chức. Bạn có cần ảnh hưởng đến sếp của bạn? Đồng nghiệp của bạn? Khách hàng? Mỗi bên liên quan có những mối quan tâm và vấn đề đặc biệt, vì vậy các nhóm và cá nhân khác nhau sẽ yêu cầu các cách tiếp cận khác nhau để gây ảnh hưởng. 

Ngay từ đầu trong sự nghiệp hoặc trong vai trò đóng góp cá nhân, ảnh hưởng là về việc làm việc hiệu quả với những người mà bạn không có thẩm quyền. Nó đòi hỏi phải có khả năng trình bày các lập luận hợp lý và hấp dẫn và tham gia vào cho và nhận. Trong vai trò cấp cao hoặc cấp điều hành, ảnh hưởng được tập trung nhiều hơn vào việc chỉ đạo các mục tiêu, cảm hứng và động lực tầm xa.

Thứ tư: Học hỏi nhanh

Bạn cần có năng lực học tập liên tục để đánh giá và tìm kiếm những bài học kinh nghiệm. Để phát triển như những người lãnh đạo chúng ta cần phải là những người học tích cực. Các biểu hiện cho nền tảng này là những hành vi, kỹ năng hoặc thái độ mới và chấp nhận trách nhiệm phát triển chúng.

Học hỏi nhanh bao gồm học hỏi từ những sai lầm, đặt câu hỏi sâu sắc và cởi mở để phản hồi. Nó bao gồm học một kỹ năng mới một cách nhanh chóng, tận dụng các cơ hội để học hỏi và phản ứng tốt với các tình huống mới. Đối với các nhà lãnh đạo cấp cao, học tập nhanh nhẹn cũng là để truyền cảm hứng học tập ở người khác và tạo ra văn hóa học tập trong toàn tổ chức. Phát triển sự nhanh nhẹn trong học tập của bạn là làm thế nào để tận hưởng một sự nghiệp lâu dài .

Nếu một nhà lãnh đạo có thể xác định những khoảng trống hoặc điểm yếu trong hành trình lãnh đạo của mình, họ sẽ có tiềm năng học hỏi, phát triển và thay đổi. Với sự tự nhận thức, giao tiếp, ảnh hưởng và học hỏi nhanh nhẹn là cốt lõi của sự phát triển lãnh đạo của bạn, bạn có thể tự tin rằng bạn đang xây dựng những cơ hội mới và mức độ trách nhiệm tiếp theo, bởi vì 4 điều này là những kỹ năng lãnh đạo cốt lõi cần thiết cho mọi người và mọi giai đoạn sự nghiệp. Nếu bỏ qua một trong số bốn nền tảng trên sẽ làm giảm hiệu quả năng lực lãnh đạo. Nhà lãnh đạo cần cải tiến, liên tục củng cố, thích nghi và phát triển năng lực trong suốt sự nghiệp lãnh đạo của mình.

Với kinh nghiệm ở các dự án tư vấn đào tạo về đổi mới và phát triển năng lực lãnh đạo, tổ chức, OD CLICK luôn thấu hiểu, mang những giá trị hệ thống có tính cập nhật linh hoạt và cá biệt hóa tới doanh nghiệp. Chúng tôi có những chuyên đề về nền tảng tổ chức không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo, mà còn hướng tới những nhà quản lý chuyên trách cấp cao và những chuyên gia nhân lực. Đội ngũ chuyên gia là những người giàu kinh nghiệm thực tiễn, có những cái nhìn khách quan chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các lãnh đạo, giúp doanh nghiệp phát triển trong môi trường cạnh tranh biến đổi.

OD CLICK biên dịch!

 

Nguồn tham khảo: https://www.ccl.org/

error: Nội dung đã khóa !!