CẠNH TRANH BẰNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Nhìn bên ngoài, các tổ chức tốt nhất thế giới có thể trông giống như nhiều đối thủ cạnh tranh của họ: Các loại sản phẩm tương tự, chiến lược kinh doanh tương đương và các mô hình hoạt động liên quan. Tuy nhiên, khi đặt tổ chức dưới lăng kính của các chuyên gia thì năng lực tổ chức của mỗi công ty tác động đến sự thành công là khác nhau. Dave Ulrich cho rằng năng lực tổ chức đóng góp gấp 4 lần tài năng cá nhân vào hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Theo cuộc khảo sát gần đây của McKinsey, gần 60% số người được hỏi nói rằng xây dựng năng lực tổ chức như hoạt động tinh gọn, quản lý dự án, quản lý tài năng là ưu tiên hàng đầu trong công ty của họ. Tuy nhiên, chỉ có một phần ba các công ty thực sự tập trung xây dựng các chương trình đào tạo phát triển đội ngũ làm gia tăng giá trị hiệu quả kinh doanh của công ty họ. Điều đáng chú ý trong cuộc khảo sát là phần lớn các công ty không tập trung vào năng lực ưu tiên cụ thể nào vì lý do cạnh tranh thuần túy và vì năng lực là một phần văn hóa của họ. Hơn nữa, một phần ba số người được hỏi không nghĩ rằng công ty của họ coi xây dựng năng lực là quan trọng nhất.

Khảo sát mới đây của BCG cũng đã mang lại một số kết quả nổi bật. Họ chứng minh rõ ràng rằng khả năng tổ chức thúc đẩy thành công của công ty, nghiên cứu cũng xác định ngày càng khó dự đoán mọi thứ, từ mô hình nhu cầu đến tài năng sẵn có ở các doanh nghiệp. Hơn một phần ba số người trả lời khảo sát nói rằng sự cạnh tranh ngày càng tăng là điều họ lo lắng nhất. Trên 30% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang gặp thách thức bởi khó khăn về kinh tế, trong khi rất nhiều người lo lắng về sự phức tạp, đổi mới và thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Năng lực tổ chức là gì?

Năng lực tổ chức là sự kết hợp độc đáo của các kỹ năng, quy trình, công nghệ và khả năng của con người tạo nên sự khác biệt cho một công ty. Chúng được tạo ra trong nội bộ và do đó rất khó để người khác nhân rộng hay sao chép.

Các năng lực tổ chức là các tiêu chí được sử dụng cho các quyết định thiết kế tổ chức. Chúng là những thứ để phân biệt tổ chức và giúp lãnh đạo thực hiện chiến lược của họ. Các năng lực tổ chức là mối liên kết giữa chiến lược và yêu cầu của tổ chức mà chiến lược yêu cầu. Chiến lược dựa trên năng lực tổ chức tập trung vào việc lập kế hoạch, thiết kế và cung cấp khả năng kinh doanh cho công ty.

Quản lý năng lực liên quan đến các mục tiêu thiết lập dựa trên giá trị. Năng lực tổ chức giúp tổ chức trở nên thích ứng với tốc độ thay đổi, hợp tác, học hỏi và thiết lập văn hóa, tầm nhìn của công ty. Dưới đây là các quy trình thực hiện tốt năng lực tổ chức. Việc thực hiện các quy trình này đòi hỏi sự phối hợp tốt hơn giữa các ngành kinh doanh. Lập kế hoạch dựa trên khả năng rất hữu ích trong việc phối hợp công nghệ thông tin với doanh nghiệp và giúp tạo ra giá trị kinh doanh liên tục.

Theo mbaskool.com

Năng lực tổ chức mang lại gì?

Năng lực tổ chức là vô cùng quan trọng đối với cả tổ chức cũng như cá nhân để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất. Đối với các công ty, các nguồn lực và năng lực là rất quan trọng. Quá trình xây dựng chiến lược từ năng lực của họ thành hành động là phẩm chất của một lãnh đạo doanh nghiệp. Các năng lực như kỹ năng, thái độ, hành vi giúp đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ và giúp gia tăng giá trị của một công ty.

Năng lực chiến lược tập trung vào tài sản của công ty và vị thế thị trường của nó và xác định cách thức công ty có thể sử dụng các chiến lược trong tương lai.

Năng lực tổ chức được gọi là tài sản vô hình bao gồm các dịch vụ tài chính, giải pháp, kỹ năng phát triển phần mềm, sự tham gia của mọi người, quá trình xuất sắc mà một tổ chức có thể tận dụng trong khi xây dựng chiến lược kinh doanh.

Tổ chức phải lựa chọn và quyết định các khả năng có ảnh hưởng nhất và tính khả thi của nó để thực hiện. Phải giám sát chất lượng đào tạo mà các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty nhận được để phát triển các năng lực tổ chức cần thiết để đưa ra quyết định kinh doanh.

Quy trình xác định năng lực tổ chức

Quá trình xác định các năng lực tổ chức quan trọng diễn ra theo trình tự sau:

Bước 1: Xác định các lực lượng chiến lược bên ngoài

Bước 2: Xác định ực lượng chiến lược nội bộ

Bước 3: Đặt ra ưu tiến chiến lược

Bước 4: Xác định tập hợp các năng lực ảnh hưởng đến các ưu tiên chiến lược

Bước 5: Xác định các cấu trúc sẽ được tạo ra

Bước 6: Giải thích ý nghĩa tổ chức của các khả năng

Bước 7: Thiết lập các số liệu để đo lường tiến bộ.

Đóng góp của Quản trị nhân lực trong việc xây dựng năng lực tổ chức

Quản trị nhân lực có thể đóng góp đáng kể trong việc xây dựng năng lực tổ chức nếu họ suy nghĩ ra khỏi các chức năng nhân lực truyền thống của họ. Thuật ngữ HR Potion gần đây được các chuyên gia Nhân lực sử dụng để chỉ khả năng của Quả lý Nhân lực trong việc tạo ra hỗn hợp ma thuật có thể nhẹ nhàng tác động đến hoạt động của tổ chức.

Tất cả các phòng nhân lực đều có chức năng thu hút mọi người, phát triển và giữ chân họ. Tuy nhiên, nhiều người thất bại trong việc thu hút đúng người, phát triển sai người và giam giữ những người không có lựa chọn để ra đi.

Tóm lại, các công ty cần thận trọng hơn trong việc hiểu những năng lực nào thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp. Những người tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo có thể xem xét các chương trình đào tạo của họ có hiệu quả trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh. Áp lực từ thị trường cạnh tranh khiến giảm lợi nhuận và sự phát triển của bất kì công ty nào. Việc nâng cao năng lực tổ chức, cải tiến doanh nghiệp để thích nghị với bối cảnh cạnh tranh là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Ở bất kể ngành nghề hay quy mô công ty thì nhà lãnh đạo chính là kiến trúc sư cho tổ chức của họ. Việc đưa ra các lựa chọn đúng đắn và quan trọng nhất là xây dựng năng lực tổ chức phù hợp.

OD CLICK biên tập! 

 

 

Nguồn tham khảo: 

https://www.mbaskool.com/business-concepts/human-resources-hr-terms/17897-organizational-capabilities.html?fbclid=IwAR23ZUEr9l-BWF6ZtOSHqQhGmp-0hyFzasVW9HodBiA_Dxwwdmfl6U0-z3I

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/building-organizational-capabilities-mckinsey-global-survey-results

https://www.bcg.com/publications/2012/leadership-engagement-culture-organizational-capabilities-matter.aspx

https://www.linkedin.com/pulse/organizational-capabilities-dr-hisham-salah

error: Nội dung đã khóa !!