80% các nhà lãnh đạo nhận thấy rằng cần điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ sau mỗi 2 đến 5 năm để tồn tại, số liệu từ KPMG. Để cạnh tranh trong kỷ nguyên số đòi hỏi sự đổi mới liên tục, tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng và thị trường. Đặt ra vấn đề với các nhà lãnh đạo, quản lý trong đổi mới tư duy trong quản trị và hoạch định chiến lược. 
 
Xu thế có sự chuyển dịch từ hoạch định chiến lược dài hạn, tuân thủ sang linh hoạt, thích ứng đề cao khả năng phản ứng gắn với khách hàng và thị trường. Trong quản lý, thay vì kiểm soát vi mô tập trung sự vụ, hướng đến trao quyền nhiều hơn cho đội ngũ. Xu thế quản trị gắn với con người nhiều hơn, đặt con người làm trung tâm. Vì vậy, các kỹ năng, mô hình tư duy hướng đến khả năng thấu hiểu, làm việc, quản lý và phát triển con người.
 
Dựa trên chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm làm việc với nhiều DN, OD CLICK thiết kế chương trình “Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên số”, cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp cao bao gồm 5 kỹ năng chính.
1. Tư duy thiết kế
2. Tư duy hệ thống
3. Tư duy phản biện
4. Khả năng thông minh cảm xúc
5. Tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả.
 
Hoạt động đào tạo DN hiện nay không chỉ tập trung vào truyền đạt tri thức mà hướng đến tạo động lực và cảm hứng thay đổi đến học viên. Học tập là tạo ra thay đổi từ bên trong, cập nhật tri thức mới có tính thực tiễn áp dụng
 
Tìm hiểu chi tiết chương trình:
 
 
error: Nội dung đã khóa !!