Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: công nghệ thay đổi nhanh chóng, các nguồn lực tự nhiên và xã hội dần cạn kiệt, ý thức và cam kết công việc của nhân viên với tổ chức cũng thay đổi phức tạp so với các thế hệ trước. Tất cả những thách thức trên tác động mạnh mẽ đến vai trò của các nhà lãnh đạo, quản lý trong tổ chức, đòi hỏi sự chuyển đổi trong tư duy và năng lực.

Lãnh đạo toàn diện là sự dịch chuyển lớn về năng lực, là bước phát triển với các nhà lãnh đạo. Và bước chuyển đổi này là xu thế tất yếu của doanh nghiệp nhằm thích ứng với yêu cầu cạnh tranh của thị trường, lại vừa đáp ứng nhu cầu phát triển từ bên trong tổ chức.

Chương trình PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN được xây dựng nhằm khơi dậy động lực phát triển đội ngũ quản lý, gắn với thực tiễn doanh nghiệp trên nền tảng khung tri thức được chắt lọc 1 cách kỹ lưỡng:

Đối với doanh nghiệp lớn quy mô nhân sự trung bình từ 200 nhân sự trở lên

Với doanh nghiệp lớn, chương trình được thiết kế dài hạn, bao quát liên tục trong tổ chức giúp các nhà lãnh đạo nằm được tư duy tổng thể và trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện. Từ đó định hướng phát triển doanh nghiệp thông qua việc hình thành niềm tin đội ngũ, phát huy tiềm năng nhân sự, nâng cao tính thích ứng cũng như nắm được những chuyển đổi cần thiết. Doanh nghiệp lớn, vấn đề phát triển đặt ra đòi hỏi tính hệ thống, bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo đến các hoạt động vận hành của tổ chức. Đội ngũ lãnh đạo được trang bị nâng cao năng lực, thay đổi tư duy sẽ là tiền đề để điều hành, phân bổ nguồn lực trong tổ chức hiệu quả tối đa. 

Chương trình được nghiên cứu và tinh lọc với thời lượng 6 ngày đào tạo. Các chuyên đề chuyên sâu mang tính hệ thống về các khía cạnh trong phát triển lãnh đạo và năng lực tổ chức, để trở thành ưu thế năng lực chuyên biệt so với các công ty trong cùng lĩnh vực, hướng đến xây dựng vị thế vững chắc của doanh nghiệp lớn, nâng cao khả năng thích ứng và nắm bắt tốt cơ hội tăng trưởng.

Chuyên đề

Thời lượng triển khai

Mục tiêu và kết quả đầu ra

Nội dung chi tiết

1. Tư duy lãnh đạo toàn diện

1 ngày

– Nhận thức rõ tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi trong tư duy và phong cách lãnh đạo và nâng cao năng lực

– Gia tăng khả năng thích ứng và phản ứng lại với sự thay đổi của hành vi khách hàng cũng như môi trường kinh doanh

1. Bốn xu hướng toàn cầu đòi hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo

2. Từ cố gắng đảm bảo sự ổn định sang khám phá và thử nghiệm

3. Từ lãnh đạo theo mệnh lệnh và phân quyền sang trao quyền và tự chủ

4. Từ cách tiếp cận vấn đề dựa trên nguồn lực hạn chế sang nhận thức các nguồn lực và tiềm năng không giới hạn cho tổ chức

2. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo toàn diện

1 ngày

– Nắm được cách thức phát triển đội ngũ lãnh đạo toàn diện 

1. Lãnh đạo dựa theo tầm nhìn

2. Quản trị chiến lược thích ứng bối cảnh VUCA

3. Lãnh đạo phát triển năng lực nhân sự

4. Quản trị cảm xúc, chủ nhận đón nhận, sẵn sàng thay đổi

3. Tạo dựng niềm tin trong tổ chức

1 ngày

– Nắm được cách thức tạo dựng niềm tin trong tổ chức trong vai trò lãnh đạo, xuất phát từ sự cam kết của chính bản thân 

– Cung cấp công cụ, phương pháp nhằm cải thiện sự kết nối với bản thân và người khác, từ đó nâng cao chất lượng mối quan hệ

1. Xây dựng niềm tin vào bản thân

2. Xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ

3. Xây dựng niềm tin trong tổ chức

4. Tối ưu hóa tiềm năng nhân viên 

1 ngày

– Thúc đẩy sự sáng tạo và năng suất nhân viên thông qua kiến tạo môi trường làm việc cởi mở

– Nắm được những kiến thức nền tảng về giao việc

và ủy quyền với vai trò là nhà quản lý trong doanh nghiệp. Nâng cao năng lực và kỹ

năng của đội ngũ nhân sự trong tổ chức thông qua huấn luyện, kèm cặp tại chỗ

1. Xây dựng môi trường làm việc cởi mở

– Nhận biết những thành kiến vô thức và điểm mù của chính mình

– Đề cao giá trị cá nhân

– Cân bằng lợi ích và giải quyết xung đột quan điểm đa dạng

2. Khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và cơ hội thông qua giao đúng người, đúng việc

5. Design thinking và tính thích ứng tổ chức

1 ngày

– Cung cấp nhận thức về tư duy thích ứng gắn với design thinking trong giải quyết các vấn đề, nhu cầu liên quan tới con người và điều chỉnh vấn đề theo phương thức lấy con người làm trung tâm

1. Tư duy thiết kế (Design Thinking) lấy con người làm trung tâm

2. 5 giai đoạn trong quá trình tư duy thiết kế

3. Áp dụng tư duy thích ứng vào design thinking

6. Xây dựng văn hóa tổ chức Agile

1 ngày

– Lan tỏa động lực giúp thu hút sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể nhân viên, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp mạnh

1. Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp từ lãnh đạo

2. Thay đổi văn hóa cấp độ nhóm

3. Lãnh đạo văn hóa với mô hình 4EsĐối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô từ 45 đến 100 nhân viên

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang trong giai đoạn phát triển nóng, tăng trưởng nhanh về quy mô nhân sự và thị phần, tạo ra áp lực rất lớn về hiệu quả quản lý, tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực. Do đó, phát triển năng lực lãnh đạo là nền tảng và đòi hỏi cấp thiết cho rất nhiều các DNNVV để củng cố vị thế, mở rộng quy mô, thích ứng với cạnh tranh, công nghệ, và những thay đổi rộng lớn trên thị trường.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô từ 45 đến 100 nhân viên có thể cân nhắc chương trình đào tạo 2 ngày PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN, mang tính nhận thức chung để có hiểu biết cơ bản và cách thức áp dụng. Tiếp cận giảng dạy phân bổ tối ưu 30% thời lượng là lý thuyết, 50% là thực hành, và 20% là trao đổi hỏi đáp hai chiều, giảng viên giàu tính thực tiễn. Nội dung chương trình được tinh chỉnh cung cấp kiến thức nền tảng về lãnh đạo toàn diện để mở rộng tư duy giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị hướng đến bước phát triển mới.

Chuyên đề

Thời lượng triển khai

Mục tiêu và kết quả đầu ra

Nội dung chi tiết

Phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện

2 ngày

–  Trang bị tư duy, năng lực lãnh đạo thích ứng với bối cảnh thị trường, khách hàng và nguồn nhân lực

– Khai phá tiềm năng và hướng phát triển năng lực cho các cá nhân thông qua xây dựng môi trường cởi mở

– Hình thành tư duy và phương pháp dẫn dắt đội nhóm hiệu quả; tạo động lực và năng lượng tích cực cho nhân sự

– Cung cấp các phương pháp và công cụ hiện đại, tiên tiến, hiệu quả trong việc quản lý năng lực của bản thân cũng như nâng cao công tác tổ chức, quản trị nhân sự, hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo toàn diện trong tổ chức

1. Tại sao cần phát triển lãnh đạo toàn diện

2. Chân dung nhà lãnh đạo toàn diện

3. 6 định hướng phát triển lãnh đạo toàn diện

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư trước, trong và sau đào tạo. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Tư vấn và Đào tạo về Chiến lược và Phát triển tổ chức của OD CLICK luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp với các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, giàu năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức, phát huy các giá trị, sức mạnh từ bên trong. Chương trình đào tạo được nghiên cứu và xây dựng linh hoạt từ nội dung đến thời lượng theo đặc thù, nhu cầu của doanh nghiệp.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

KHẢO SÁT VĂN HÓA TỔ CHỨC

KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆPerror: Nội dung đã khóa !!