CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ HÀNH VI THAY ĐỔI:

ĐỘNG LỰC HỌC XOẮN ỐC

Nói về việc nắm bắt quy luật và sự phát triển tâm lý của con người, chúng ta phải kể đến mô hình xoắn động. Đây là mô hình rất hữu ích cho các nhà làm công tác tư vấn tâm lý, những nhà quản trị nhân sự trong việc tạo động lực và môi trường thích hợp cho nhân viên, cha mẹ trong việc giáo dục và định hướng cho con cái, hay rộng hơn nữa là dành cho những nhà cầm quyền muốn lãnh đạo đất nước đi theo con đường phù hợp và đúng đắn.

1. Động lực học xoắn ốc là gì?

Động lực xoắn ốc mô tả sự phát triển nhận thức cả ở cấp độ cá nhân và tập thể, chẳng hạn như các tổ chức. Nó dựa trên các tác phẩm của Giáo sư danh dự người Mỹ Clare W. Graves. Động lực xoắn ốc mô tả tám cấp độ, được thể hiện trong các hệ thống giá trị, mỗi hệ thống có màu sắc riêng. Các cấp độ xếp từ cấp độ đơn giản đến phức tạp. Động lực học xoắn ốc chủ yếu được sử dụng trong sự thay đổi quản lý. Nó được sử dụng bởi các cơ quan tư vấn để phát triển cá nhân và phát triển tổ chức. Sự khác biệt chính của học thuyết này là cách tiếp cận toàn diện – một giai đoạn phát triển mới của con người dường như là cấp độ tổng thể tiếp theo, bao gồm cả giai đoạn trước.

Giáo sư tâm lý học CLAIRE GRAVES đã chọn lĩnh vực hành vi của con người trong đó có những bất đồng và nhiều quan điểm khoa học. Để làm cơ sở, ông đã chọn “khái niệm về một người khỏe mạnh về tinh thần”. Các nhà khoa học đã không quan tâm nhiều đến nội dung của các khái niệm hiện có, như trong thực tế của sự tương tác của họ với nhau. Graves đã thực hiện thí nghiệm của mình trên các sinh viên. Trong 8 năm, ông đã thu thập dữ liệu khoa học, sau đó ông đã xử lý chúng và liên kết chúng lại với nhau. Động lực xoắn ốc của Graves sớm được biết đến trong giới khoa học. Sau này, lý thuyết này đã xuất hiện những người theo dõi: Chris Cowan, Ken Wilber, Don Beck.

Đối với các công ty, thay đổi là một vấn đề hết sức quan trọng. Cho dù đó là nội bộ bằng cách tổ chức lại, thay đổi nhóm sản phẩm hoặc phương pháp làm việc khác; hoặc cho dù đó là bên ngoài, với sự thay đổi cạnh tranh, thị trường hoặc khách hàng. Thay đổi luôn có mặt trên các cấp độ vĩ mô, trung mô và vi mô của các tổ chức.

Nhiều loại thay đổi này liên quan đến hành vi của mọi người và đặc biệt là hành vi của nhân viên. Thay đổi con người diễn ra trong một số ranh giới cá nhân . Đó là nơi mà động lực học xoắn ốc xuất hiện. , chính các giá trị của mọi người đóng vai trò nhất định.

Memes(Meme là một phần của phương tiện truyền thông, thường hài hước và lan truyền nhanh chóng qua Internet) và gen

Động lực học xoắn ốc sử dụng các thuật ngữ “ghi nhớ”để nghiên cứu về sự phát triển của văn hóa và ý tưởng. Một meme là một ý tưởng tự lan truyền thông qua các vật mang thông tin, chẳng hạn như bộ não con người. Nó cũng được mô tả như một mô hình thông tin truyền nhiễm.

Mọi người đều quen thuộc với gen; các chất mang mã sinh học trong DNA của con người. Nhà sinh vật học Richard Dawkins lần đầu tiên giới thiệu thuật ngữ “memes” trong cuốn sách The Selfish Gene (1976). Gen làm nền tảng cho những thay đổi về thể chất; chúng tự nhân lên và di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác. Memes cũng tương tự, chúng chuyển từ não sang não. Họ là những hệ thống tư tưởng lan truyền về xã hội. Giống như virus, chúng nhảy từ tâm trí này sang tâm trí khác. Giống như gen, chúng hình thành tính cách con người. Như vậy, memes ảnh hưởng đến các tổ chức và gây ra những suy nghĩ phổ biến. Họ có thể gây ra xung đột xã hội, nhưng họ cũng cung cấp giải pháp, là là động lực đằng sau những phát triển mới.

2. Giá trị

Ngoài ra, theo Clare W. Graves, các meme cụ thể đại diện cho lực lượng hấp dẫn và phản cảm đằng sau sự phát triển của các giá trị. Chúng được gọi là memes giá trị và trong động lực học xoắn ốc, chúng được sử dụng để xác định các hệ thống giá trị. Điều này xác định cách mọi người nghĩ về những điều nhất định và lý do tại sao họ tin vào một cái gì đó. Đó không phải là những gì họ nghĩ. Các giá trị memes tiết lộ các hệ thống giá trị sâu hơn, theo đó mọi người có những đánh giá và quan sát.

3. Hệ thống giá trị

Các hệ thống giá trị trong Động lực học xoắn ốc được mã hóa màu. Hệ thống đầu tiên là đơn giản nhất cho đến phức tạp. Mỗi hệ thống giá trị có biểu hiện đặc trưng riêng của nó.

  • Cấp 1 – Sinh tồn (màu be)

Đây là cấp độ đầu tiên và cũng là cấp độ thấp nhất của ý thức. Đó là cấp độ của nhóm nhằm mục đích sống còn. Nó tập trung vào các nhu cầu sinh tồn cần thiết. Không có cá nhân, mọi người tự tổ chức theo hành vi bầy đàn. Các thành viên mạnh nhất là đối xử tốt đối với kẻ yếu hơn, bảo vệ họ. Trong tình huống căng thẳng cực độ hoặc hoàn cảnh đe dọa tính mạng, mọi người có thể thoái lui.

Đặc điểm: Người ở cấp độ này khó giao tiếp. Tất cả mọi thứ được truyền đạt, tập trung vào sự sống còn ( nhu cầu thiết yếu của cuộc sống )

  • Cấp độ 2 – Bảo mật (màu tím)

Đây là cấp độ của bộ lạc: Sự đoàn kết xã hội chặt chẽ, trong đó mọi người cảm thấy an toàn và nếu cần thiết, sẽ hy sinh bản thân vì lợi ích của nhóm. Đây là an ninh mà mọi người tìm kiếm và được tìm thấy trong tôn giáo

Đặc điểm: Giao tiếp diễn ra bằng lời từ cấp cao đến cấp thấp hơn và ngược lại. Người lãnh đạo nói lên sự thật và ở đây không có sự chống đối.

  • Cấp 3 – Năng lượng & sức mạnh (màu đỏ)

Đây là mức độ phân chia và chinh phục trong đó cấu trúc quyền lực phân cấp là trung tâm. Con người là một phần của hệ thống và được chỉ đạo bởi người nắm giữ quyền lực cao nhất. Tất cả các mối quan hệ xã hội đều theo định hướng quyền lực và đôi khi một trật tự mới trong hệ thống phân cấp diễn ra.

Đặc điểm: Giao tiếp hoàn toàn từ trên xuống. Có sự giám sát liên tục của các cấp cao hơn ở các cấp thấp hơn. Lệnh chỉ có hiệu lực nếu có chế tài . Logic và thuyết phục do đó không được giải quyết.

  • Cấp 4 – Thứ tự (màu xanh)

Đây là cấp độ của xã hội thông thường, nơi thiết lập những gì đúng và sai. Các quy ước và truyền thống được thiết lập được tôn vinh và các quy tắc, thủ tục và cấu trúc được tuân thủ nghiêm ngặt. Ở cấp độ này, khái niệm về phần thưởng xuất hiện lần đầu tiên: Nếu bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ được thưởng sau đó.

Đặc điểm: Giao tiếp diễn ra từ cao đến thấp và theo chiều ngang. Những người kiểm soát cần phải biết những gì cần phải được thực hiện. Giao tiếp nhất quán là rất quan trọng. Trực giác hoặc cảm xúc là không quan trọng

  • Cấp 5 – Thành công (màu cam)

Đây là lý tưởng của xã hội tư bản cá nhân. Sự thật nằm trong lý luận logic và nghiên cứu (theo kinh nghiệm), sau đó kết luận chính xác được để lại. Mọi người tự nhận mình là cá nhân. Ở cấp độ này, mọi thứ đều xoay quanh thành công. Quyền lực tương đương với uy tín và vị trí trong cấu trúc.

Đặc điểm: Giao tiếp ở cấp độ này diễn ra từ cao đến thấp, thấp đến cao và theo chiều ngang. Mọi người quan tâm đến nhau và muốn biết liệu điều đó sẽ tác động tích cực đến sự nghiệp của họ. Truyền thông thường tập trung vào đàm phán.

  • Cấp 6 – Cộng đồng (màu xanh lá cây)

Màu xanh lá cây là cấp độ của nhân loại và mạng xã hội, trong đó con người quan tâm đến hòa bình và hòa bình bên trong với người khác. Ở cấp độ này, mọi người rất coi trọng môi trường xã hội của họ và ít quan tâm đến địa vị của chính họ. Mọi người đưa ra quyết định như một nhóm, nhưng mỗi cá nhân phải có khả năng phát triển đầy đủ.

Đặc điểm: Có rất nhiều giao tiếp theo mọi hướng, trong đó nhấn mạnh là đạt được sự đồng thuận. Ngoài ra còn có sự nhạy cảm với cảm xúc và nhu cầu của người khác.

  • Cấp 7 – Sức mạnh tổng hợp (màu vàng)

Ở cấp độ này, đó là về tư duy hệ thống; nhận ra rằng mọi thứ đều được kết nối với nhau. Khoan dung là từ khóa trong này. Mọi người làm việc cùng nhau trong một hệ thống mà họ tự đưa ra quyết định. Điều này làm cho nó có thể làm việc trên cơ sở dự án.

Đặc điểm: Giao tiếp diễn ra khi cần thiết và điều quan trọng là thông tin đến đúng nơi và dễ dàng truy cập. Hãy suy nghĩ về hệ thống thông tin quản lý.

  • Cấp 8 – Hỗ trợ cuộc sống toàn diện (màu ngọc lam)

Đây là cấp độ cao nhất. Đó là một hệ thống sống toàn diện, trong đó thế giới được coi là một hệ thống tương tác, kết nối với nhau. Ở cấp độ này, năng lượng được tập trung vào sự hy sinh. Niềm tin được đặt vào con người không quá nhiều. Mọi người đang tự tổ chức để trân trọng và làm mới thế giới từ tầm vĩ mô.

Đặc điểm: Giao tiếp rất quan trọng trong tất cả các lớp; sự đồng thuận và năng lực được hợp nhất vì lợi ích của công chúng.

Quan tâm đặc biệt trong khuôn khổ của lý thuyết Graves là các yếu tố chuyển tiếp chính xác, các điều kiện đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ từ mức giá trị này sang cấp độ khác.

Mô hình giúp chúng ta có thể hình dung cấu trúc, tâm lý của con người, tổ chức, quốc gia theo mã vạch xoắn động là một cách hữu hiệu để hiểu được: Ai đang ở đâu, bậc nào? Tương tác vì sao không hiệu quả? Điều cần thực hiện trong tình huống này là gì? Một số giải pháp có thể cho vấn đề?. Đây là mô hình khá hữu ích đối với các doanh nghiệp nói chung và các nhà lãnh đạo nói riêng. Áp dụng mô hình này giúp chúng ta có thể nắm bắt được sự tương tác giữa cá nhân viên, hiểu được ai? như thế nào?, tạo sao chưa làm việc hiệu quả? Từ đó, chúng ta có thể ứng dụng trong việc tư vấn tâm lý, tạo môi trường làm việc và động lực cho nhân viên, giáo dục con cái, hay rộng hơn là lãnh đạo quốc gia theo con đường đúng đắn nhất.

Nguồn tham khảo:

https://www.toolshero.com/change-management/spiral-dynamics/

https://vie.healthyliving-healthnetwork.com/3976134-graves39-spiral-dynamics-theory-basic-concept-books-and-publications

http://cafebiz.vn/mo-hinh-xoan-dong-mon-bao-boi-goi-dau-giuong-cho-nhung-ai-muon-hieu-thau-long-minh-hieu-thau-long-nguoi-20190709171414609.chn

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!