KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN

Tầm quan trọng của khảo sát sự hài lòng và cam kết của nhân viên

Trong bất kì tổ chức nào, mức độ cam kết của nhân viên được coi là một yếu tố cơ bản để đạt được hiệu suất tốt hơn. Sự hài lòng và cam kết rất quan trọng đối với năng suất, chúng làm cho công việc hiệu quả, thúc đẩy tối ưu hóa năng lực. Chúng cũng rất quan trọng đối với việc tạo ra các cơ hội sử dụng các kĩ năng cá nhân với tổ chức. Sự hài lòng trong công việc có liên quan đến tính chất chủ quan của nhân viên, do đó có sự khó khăn trong việc xác định. Chúng chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên trong và bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động cũng như ảnh hưởng đến hành vi cá nhân, nghề nghiệp của họ. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức, tạo động lực làm việc cho người lao động thì doanh nghiệp cần thường xuyên khảo sát và có sự tham gia của chuyên gia. Sự kết hợp giữa sự hiểu biết nội tại doanh nghiệp và cái nhìn khách quan, chuyên môn của đội ngũ chuyên gia sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp.

Martinez, Paraguay và Latorre (2004) cho rằng con người có phản ứng tích cực với các tình huống công việc không làm anh ta hài lòng và có thể thay đổi thái độ của anh ta. Kết quả của sự hài lòng công việc từ đó được xác định là cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức. Đặc biệt về ý nghĩa của nó có thể mang lại đối với năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc và sự tham gia tích cực của nhân viên (Siqueira, 2008 ).

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa cam kết của tổ chức, sự hài lòng và biến động của công việc (Porter et al., 1974), cũng như những người cam kết với một tổ chức ít có khả năng rời bỏ công việc của họ. Cam kết của tổ chức có thể được coi là một phần mở rộng của sự hài lòng trong công việc, vì nó liên quan đến thái độ tích cực mà một nhân viên có, không phải đối với công việc của cô ấy mà đối với tổ chức. 

Năng suất lao động luôn là vấn đề của mọi công ty, nó quyết định rất nhiều đến lợi thế cạnh tranh của công ty. Năng suất lao động lại phụ thuộc vào việc thỏa mãn của nhân viên đối với công ty. Nhân viên làm việc tích cực, giữ chân được nhân tài, tỷ lệ bỏ việc thấp là một trong những thành công của công ty. Những người hài lòng có xu hướng làm việc chăm chỉ hơn những người khác bởi họ có động lực làm việc tốt  hơn. Điều này cho thấy mức độ cam kết cực kì cao với tổ chức của họ.

Thực tế cho thấy, mức độ hài lòng của nhân viên và sự cam kết tổ chức có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ thành công của tổ chức. Là một nhà quản lý, bạn không thể nói chuyện với từng người và giải quyết từng vấn đề của người đó trong công ty được. Vậy nên một cuộc khảo sát tổng thể là quan trọng để xác định sự hài lòng tổng thể của nhân viên. Bằng cách này, nhân viên sẽ chia sẻ về những lo lắng, thất vọng cũng như có những phản hồi tích cực, kịp thời.

Cam kết tổ chức và sự hài lòng trong công việc chắc chắn là những cấu trúc khác nhau nhưng giữa chúng lại có một mối quan hệ đan xen. Chúng có mối quan hệ tương quan và có tính đa chiều. Chúng ta có thể phân biệt như sau:

 Cam kết về tổ chức

Việc tạo ra lợi thế cạnh tranh đã làm cho việc nghiên cứu vai trò của các cá nhân trong tổ chức như là một nguồn lực cạnh tranh của tổ chức. Khả năng cạnh tranh ngày càng tăng mà các tổ chức đã trải qua đặt ra nhu cầu về sự tham gia, nỗ lực hiệu quả của nhân viên, có thể được chuyển thành một tiêu chuẩn cam kết cao của lực lượng lao động liên quan đến việc thực hiện chính sách, chiến lược và mục tiêu hướng đến sự ổn định và tồn tại của công ty.

Cam kết của tổ chức là một “sợi dây gắn kết” được thiết lập giữa nhân viên và tổ chức, tao thành một dạng “tình cảm” ảnh hưởng đến các hành vi có sự chủ động và tham gia (Menezes 2009). Mowday, Steers và Porter (1998) điều này chỉ ra rằng các tổ chức nơi nhân viên cam kết thường đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn. Nói chung, các nhân viên cam kết với tổ chức của họ thường cảm thấy có mối liên hệ với tổ chức của chính mình, cảm thấy rằng họ phù hợp và cảm thấy họ hiểu các mục tiêu của tổ chức. 

 Sự hài lòng trong công việc

Sự hài lòng trong công việc là một chủ đề phức tạp và khó xác định, bởi vì nó quá chủ quan và nhiều mặt, mọi người ai cũng có nhu cầu và mục tiêu của mình. Sự hài lòng của con người cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Tham vọng cá nhân, cơ hội phát triển tại tổ chức, vai trò trong công ty, chính sách và phúc lợi, quan điểm đạo đức, chuẩn mực tôn giáo, triết lý cuộc sống cá nhân. Xác định sự hài lòng trong công việc là niềm vui mà nhân viên trải nghiệm khi thực hiện công việc của họ, thì nó được coi là một kết quả quan trọng do liên quan đến sự căng thẳng, mức độ thu nhập, tính chuyên cần và các hành vi tương tự .

Có thể kết luận rằng sự hài lòng có thể được định nghĩa là cảm giác vui thích hay thất vọng, xuất phát từ sự so sánh giữa những gì người ta mong đợi và những gì người ta thực sự nhận được. Từ điều này, có thể nói rằng để thỏa mãn một cá nhân, cần phải biết liệu những mong muốn của họ đã được đáp ứng hay chưa. Sự hài lòng trong công việc được định nghĩa là mức độ mà một nhân viên cảm thấy tự có thể tự động viên và hài lòng với công việc của mình. Sự hài lòng trong công việc xảy ra khi một nhân viên cảm thấy mình có sự ổn định trong công việc, tăng trưởng nghề nghiệp và cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc một cách thoải mái và chủ động. Theo một định nghĩa cụ thể hơn của Siqueira (1995)  “Sự hài lòng trong công việc là mức độ hài lòng của cá nhân liên quan đến một số khía cạnh cụ thể của công việc như: sự hài lòng với tiền lương, đồng nghiệp, cấp trên, thăng chức và với chính mình trong công việc”.

Song hành cùng các tổ chức, OD CLICK mong muốn thu thập được kết quả chính xác nhất để có thể đánh giá cam kết công việc và hài lòng của nhân viên trong mỗi tổ chức. Sau đó sẽ có những tư vấn phù hợp cho tổ chức cải thiện “sức khẻo của tổ chức” hơn nữa, xác định liệu mức độ hài lòng hiện tại của nhân viên cần duy trì hay tăng lên – và LÀM THẾ NÀO?

 Nội dung của mô hình đánh giá

Để thu thập dữ liệu, chúng tôi áp dụng phương pháp định lượng bằng bảng hỏi cho các nhân viên trong công ty. Từ đó phân tích mối quan hệ giữa cam kết, sự hài lòng trong công việc được đo lường 6 chiều đó là: Công việc, quy định, đồng nghiệp, cấp trên, môi trường làm việc và tiền lương.

Hình 1: Mô hình khảo sát đánh giá

Bảng hỏi được phát triển phù hợp với những phát hiện thực nghiệm trên nền tảng lý thuyết và những tài liệu liên quan. Để có được ước tính chủ quan của người trả lời, thang đo Likert năm điểm đã được sử dụng. Phân tích thống kê dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm SPSS để phù hợp với đặc thù của khảo sát.

Ngoài ra để đánh giá chính xác hơn, OD CLICK tiến hành nghiên cứu, phân tích định hướng phát triển công ty, đặc thù ngành nghề và hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiên cứu hệ thống cơ cấu tổ chức, công việc; Nghiên cứu hệ thống quản lý; Phân tích các học thuyết, các mô hình đánh giá sự gắn kết và hài lòng của người lao động. Bên cạnh đó là kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm.

Đối với mỗi doanh nghiệp, mối quan hệ của sự hài lòng và cam kết tổ chức của nhân viên có sự rời rạc, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như các mối quan hệ trong công ty lỏng lẻo. Do đó, nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng và cam kết tổ chức của nhân viên là cần thiết đối với mỗi tổ chức. Khảo sát được mức độ hài lòng của nhân viên và cam kết tổ chức sẽ giúp cho các doanh nghiệp nắm được tình hình nội bộ tổ chức đối với từng vấn đề hiện đang cản trở đến bước phát triển của công ty. Từ đó có sự điều chỉnh phù hợp trong chiến lược cũng như nâng cao năng lực nhân sự, năng lực quản lý.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và năng lực của đội ngũ nhân sự. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giàu kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn đào tạo, có kiến thức hệ thống chuyên sâu, đồng thời am hiểu các hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi xây dựng bằng kinh nghiệm triển khai các dự án Tư vấn xây dựng hệ thống, đánh giá chất lượng nhân sự, các dự án khảo sát đánh giá mức độ hài lòng, gắn kết của người lao động cũng như tư vấn nâng cao mức độ hài lòng, gắn kết và chỉ số hạnh phúc của người lao động. Bên canh đó, OD CLICK tiến hành khảo sát với quy trình rõ ràng khách quan và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quát về nhân sự cũng như hỗ trợ hoàn thiện các chính sách, công cụ và mô hình quản lý nâng cao năng lực tổ chức. 

Nguồn tham khảo:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5820360/

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122017000600947&lng=pt&nrm=iso&tlng=en

https://www.mbaskool.com/business-concepts/human-resources-hr-terms/4394-job-satisfaction.html

 

error: Nội dung đã khóa !!