Hơn bất kỳ yếu tố nào khác, chìa khóa cho sự chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh thành công là các nhà lãnh đạo phát triển năng lực và bộ óc nhạy bén. Báo cáo của CollabNet VersionOne đã chỉ ra rằng, các nhà quản lý và lãnh đạo là những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát những gì đang xảy ra trong tổ chức. Thêm vào đó, người trả lời cũng nhận định rằng lãnh đạo là người ngăn chặn việc áp dụng phương pháp Agile trong tổ chức.

Một câu chuyện dễ dàng cho chúng ta thấy điều đó là: Một công ty cố gắng để đi đầu trong sử dụng, hỗ trợ các nhóm cải thiện và trưởng thành trong cách họ thực hành với phương pháp Agile. Tuy nhiên, họ nhận thấy rằng các nhóm của họ lại va phải một bức tường gạch ngăn cản sự tiến triển. Bức tường gạch đó chính là đội ngũ lãnh đạo điều hành. Đội ngũ quản lý cho biết, họ muốn khai thác lợi ích từ Agile nhưng lại thường xuyên hành động theo cách hạ gục các nhóm Agile. Thái độ của đội ngũ lãnh đạo biểu hiện rõ như là “chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho Agile nhưng miễn mọi người đều phải hoàn thành đúng hạn mọi công việc”

Nhà lãnh đạo nhạy bén là một người nuôi dưỡng cách suy nghĩ và việc làm nhanh nhẹn, tạo ra môi trường nơi các nhóm có thể làm việc tốt nhất và trở thành nhóm thích ứng vô địch trong toàn tổ chức. Các nhà lãnh đạo sẽ lãnh đạo hiệu quả trong các môi trường phức tạp, không chắc chắn và thay đổi nhanh chóng khi được đào tạo một cách bài bản.

Chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh là hoạt động rất phổ biến hiện nay. Chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh là quá trình biến đổi cấu trúc, văn hóa tổ chức thành một tổ chức thúc đẩy sự linh hoạt trong kinh doanh. Điều này tác động đến cấu trúc tổ chức, cách thức hoàn thành, quản lý và đo lường. Sự chuyển đổi tổ chức này cũng vì thế mà phải mất nhiều thời gian. Vì vậy, hầu hết các tổ chức đều đã thử chuyển đổi nhưng đã thất bại. Khi tổ chức muốn thực hiện nhưng đôi khi lại không có ý thức rõ ràng về những gì nhà lãnh đạo hy vọng đạt được và không có kế hoạch thực tế hoặc sự hỗ trợ thực hiện yếu đều dẫn đến thất bại.

Kiểu tổ chức thích ứng nhanh này đòi hỏi kiểu lãnh đạo nhạy bén. Nghiên cứu gần đây của Mc Kinsey đã xác nhận rằng khả năng lãnh đạo và cách thức lãnh đạo định hình văn hóa là những rào cản lớn nhất đối với tập thể và những người tạo ra sự biến đổi thành công cho tổ chức.

Các nhà lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh. Trong nhiều tổ chức, người chủ chốt đóng vai trò đó là Người lãnh đạo chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh. Chỉ với một sự hiểu biết vững chắc về vai trò quan trọng này, việc chuyển đổi sẽ thành công và mang lại những lợi ích đã đặt ra.

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải phát triển các bộ óc và khả năng mới để chuyển đổi bản thân, các nhóm của họ và tổ chức.

Do đó, các tổ chức phải bắt đầu bằng cách mở rộng và vượt qua các năng lực khiến các nhà lãnh đạo của họ thành công trong quá khứ. Các nhà lãnh đạo cần ba bộ khả năng mới để chuyển đổi nhanh.

 • Đầu tiên, họ phải tự biến đổi để phát triển các tư duy và hành vi cá nhân mới.
 • Thứ hai, họ cần phải biến đổi các nhóm của họ để làm việc theo những cách mới.
 • Thứ ba, điều cần thiết là xây dựng các khả năng để biến đổi tổ chức bằng cách xây dựng sự nhạy bén trong thiết kế và văn hóa của toàn doanh nghiệp.

Thứ nhất: Biến đổi bản thân

Để thay đổi hoàn toàn bản thân, các nhà lãnh đạo sẽ cần thực hiện những thay đổi này một cách có kỷ luật.

Chuyển từ trạng thái phản ứng sang bộ óc sáng tạo

Thay đổi tâm trí của chúng ta hoặc điều chỉnh nó sang bối cảnh mới, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng việc phát triển sự nhạy bén bên trong này là điều cần thiết trong việc giải phóng tiềm năng của chúng ta để dẫn dắt một sự biến đổi nhanh.

Phản ứng tự nhiên của các bộ óc là cách con người trải nghiệm với thế giới bên ngoài dựa trên phản ứng từ hoàn cảnh và từ người khác. Vì vậy, việc trải nghiệm thực tế, mỗi người sẽ phát huy được tính sáng tạo, làm chủ, sẽ khai thác được thế mạnh của bản thân, tìm thấy được đam mê và mục đích cốt lõi của mình.

Nghiên cứu cho thấy rằng, khi gặp thách thức, con người lại càng phát huy được phản ứng nhanh. Tuy nhiên, để xây dựng năng lực lãnh đạo và hình thành các tổ chức thích ứng nhanh, các nhà lãnh đạo phải thực hiện một sự thay đổi cá nhân để điều hành, đặc biệt là phát huy sự sáng tạo.

Một cách tiếp cận kỷ luật

Mặc dù những thay đổi trong tâm trí này có thể là mới và đòi hỏi cần loại bỏ những niềm tin và mô thức cũ, nhưng chúng tạo thành một cách tiếp cận rất kỷ luật đối với lãnh đạo. Và vì sự tự chủ và tự do vốn có, biến đổi lãnh đạo xuất phát từ cách tiếp cận tự kỷ luật, không phải vì sợ trừng phạt mà là phục vụ mục đích và đam mê.

Thứ hai: Giúp nhóm làm việc theo cách nhanh nhẹn

Làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể giúp các nhóm làm việc theo những cách thức mới và nhanh hơn? Và cách làm việc mới này đòi hỏi gì ở các nhà lãnh đạo? Có ba yêu cầu lãnh đạo thiết yếu tuân theo tất cả các cách làm việc nhanh nhẹn đó là:

 • Đầu tiên, các nhà lãnh đạo phải học cách xây dựng các nhóm nhỏ, đa dạng, được trao quyền và có sự kết nối.
 • Thứ hai, các nhà lãnh đạo phải cho phép và khuyến khích các nhóm làm việc theo chu kỳ nhanh để cho phép họ cung cấp giá trị lớn hơn hiệu quả hơn và nhanh hơn.
 • Thứ ba, các nhà lãnh đạo phải giữ cho các nhóm nhanh tập trung vào khách hàng bên ngoài hoặc bên trong và tạo ra giá trị cho khách hàng, bằng cách hiểu và giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của họ, và thậm chí phải có khả năng chấp nhận khi không được công nhận.

Nắm bắt tư duy thiết kế và đổi mới mô hình kinh doanh

Ngoài khả năng lãnh đạo trong cách làm việc nhanh này, các nhà lãnh đạo phải hiểu các yếu tố chính của hai khía cạnh tương đối mới khác: Tư duy thiết kế và đổi mới mô hình kinh doanh.

Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận mạnh mẽ để phát triển các giải pháp khách hàng sáng tạo, mô hình kinh doanh và các loại hệ thống khác. Điều này bắt đầu với việc hiểu toàn bộ trải nghiệm của khách hàng ở từng giai đoạn của khách hàng

Trong các tổ chức thích ứng nhanh, mỗi nhóm được xem như một đơn vị tạo ra giá trị. Các nhóm này sẽ tìm cách đổi mới mô hình kinh doanh khi có cơ hội, tìm kiếm những cách thức mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài, mang lại nhiều giá trị hơn cho nhân viên, nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan khác.

Thứ ba: Chuyển đổi tổ chức của bạn

Các nhà lãnh đạo phải học cách tạo ra một mục đích, thiết kế và xây dựng văn hóa tổ chức thích ứng nhanh.

Mục đích: Tìm kim chỉ nam cho tổ chức

Các nhà lãnh đạo nâng cao năng lực tổ chức, đặc biệt là việc thúc đẩy xác định mục đích rõ ràng. Các nhà lãnh đạo phải học cách cảm nhận và rút ra mục đích của tổ chức trong cuộc trò chuyện với mọi người trong toàn doanh nghiệp.

Thiết kế: Áp dụng các nguyên tắc và thực hành của thiết kế tổ chức nhanh

Các nhà lãnh đạo cần phát triển khả năng thiết kế chiến lược và mô hình hoạt động của tổ chức dựa trên các nguyên tắc và thực tiễn của tổ chức thích ứng nhanh. Hầu hết các nhà lãnh đạo cấp cao của các công ty truyền thống đều có một bộ kỹ năng được mài giũa trong lĩnh vực này phản ánh thiết kế tổ chức truyền thống như một hệ thống tĩnh, tương đối tập trung: đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn có mô hình kinh doanh lâu đời

Để thiết kế và xây dựng một tổ chức thích ứng nhanh nhẹn, các nhà lãnh đạo cần một nhóm kỹ năng khác nhau dựa trên sự hiểu biết khác nhau về các tổ chức. Họ phải học cách thiết kế tổ chức của mình như một hệ thống phân tán, liên tục phát triển. Một tổ chức như vậy bao gồm một mạng lưới các đơn vị được trao quyền nhỏ hơn, với ít tầng lớp hơn, tính minh bạch cao hơn và quản trị tinh gọn hơn so với mô hình truyền thống.

Một cách tiếp cận nhanh để phát triển các nhà lãnh đạo

Để mở rộng sự nhạy bén thông qua một tổ chức thành công, các nhà lãnh đạo hàng đầu phải nắm lấy các quy luật của nó và sẵn sàng nâng cao khả năng của chính họ một cách đáng kể. Sự chuyển đổi nhanh nhẹn hoàn toàn sẽ cần phải bao gồm việc xây dựng các bộ óc và khả năng của toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong toàn doanh nghiệp. Để làm điều này một cách nhanh chóng,tham khảo các yếu tố sau:

 • Xây dựng một đội ngũ huấn luyện viên nhanh nhẹn của doanh nghiệp, một loại chuyên gia mới có kinh nghiệm sâu sắc có thể giúp các nhà lãnh đạo điều hướng cuộc hành trình, được hỗ trợ bởi một nhóm chuyển đổi lãnh đạo.
 • Có được đội ngũ hàng đầu tham gia vào việc phát triển khả năng của riêng mình từ sớm, vì tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ lấy gợi ý từ đội ngũ điều hành.
 • Tạo ra trải nghiệm lãnh đạo tuyệt vời (bất cứ điều gì từ nỗ lực tập trung trong ba hoặc bốn ngày đến hành trình học hỏi trong vài tháng) để giới thiệu các bộ óc và khả năng mới sau đó đưa ra cho tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao.
 • Các nhà lãnh đạo có thể áp dụng việc học tập của họ vào thực tế, cả trong các sáng kiến ​​chuyển đổi nhanh đang được tiến hành và thông qua các thử nghiệm tổ chức mới.
 • Triển khai xây dựng năng lực lãnh đạo với nhịp độ nhanh, xem xét các kinh nghiệm lãnh đạo, hãy thử nghiệm và thay đổi văn hóa trong 90 ngày, sau đó hoàn tất các kế hoạch và ưu tiên trong 90 ngày tiếp theo.

Chuyển đổi nhanh là một ưu tiên hàng đầu và nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức hiện nay. Áp dụng các cách thức chuyển đổi các lãnh đạo cho phép tổ chức chuyển đổi nhanh hơn, thúc đẩy sự đổi mới và thích ứng. Các nhà lãnh đạo tuyệt vời giúp các đội bằng cách phân bổ các nguồn lực và tấn công các loại chướng ngại vật cản trở sự chuyển đổi này. Nhiều người sẽ tạo ra một danh sách những trở ngại này và bắt đầu giải quyết một cách có hệ thống chúng.

Thực hiện quá trình chuyển đổi thành công sẽ giúp tổ chức đạt được hiệu suất đáng kể và cải thiện “sức khỏe” tổ chức như: tăng trưởng, lợi nhuận, sự hài lòng của khách hàng và sự tham gia của nhân viên.

Như vậy, xây dựng thành công năng lực lãnh đạo nhanh nhạy sẽ giúp chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh, thành công, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh biến động ngày nay, đây là điều rất cần thiết. OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn làm việc với các lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, công cụ hiện đại, sẵn sàng cùng các lãnh đạo nâng cao năng lực cũng như nâng cao năng lực tổ chức, giúp tổ chức chuyển đổi và ngày càng phát triển.

OD CLICK biên tập!

Nguồn tham khảo:

https://vitalitychicago.com

https://www.mckinsey.com

error: Nội dung đã khóa !!