ĐỂ LÀ MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ GIỎI

Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một người quản lý tốt, nhiều người thường đánh đồng khái niệm người quản lý và người lãnh đạo. Thực tế lại không phải vậy, một người quản lý thường tham gia nhiều khóa học về khả năng lãnh đạo, nhưng một nhà lãnh đạo giỏi lại không nhất thiết là một người quản lý giỏi. Khả năng lãnh đạo chỉ là một phần nhỏ trong khả năng quản lý, ngoài kỹ năng này, người quản lý nên chú ý một số điểm sau:

Quản lý theo cách động viên
Việc động viên nhân viên kịp thời sẽ mang đến tinh thần phấn đấu để đạt kết quả đáng kể cho công ty, do đó, học cách động viên người khác là một kỹ năng thiết yếu của các nhà quản lý. Nhà quản lý cần lưu ý nền tảng cần thiết của sự động viên là môi trường tích cực do họ tạo ra. Người quản lý tốt cũng cần nhận ra những nhu cầu được đối xử công bằng, được thông cảm và có điều kiện trau dồi chuyên môn, thậm chí là tăng cường sự tự quản lý của người nhân viên. Người quản lý cần thiết lập một hệ thống xây dựng-không gây cản trở khi mọi thành viên đều được tự do thể hiện hết khả năng của mình. Do đó, hãy tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của nhân viên cùng điểm mạnh, điểm yếu của họ để phân công trách nhiệm cho tốt, đáp ứng được các đòi hỏi của công ty.

Đối xử tốt với nhân viên
Mình muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì người khác cũng mong nhận được sự đối xử y như thế. Muốn nhân viên có thái độ tốt khi làm việc, người quản lý cần có thái đội tốt khi đối xử với họ. Hãy thể hiện sự tin tưởng với nhân viên và thể hiện sự đáng tin cậy của bản thân bằng cách:

• Đừng bao giờ hứa những điều không thể thực hiện hay không có ý định thực hiện.
• Đừng bao giờ yêu cầu người khác làm những điều mà bản thân mình không muốn làm.
• Đảm bảo rằng nhân viên nhận ra rằng bạn tôn trọng và tin cậy ở họ.

Người quản lý giỏi cũng cần tinh ý nhận ra xem điều kiện làm việc, lương bổng, sự an toàn của công việc hay không khí làm việc đã tốt chưa. Đồng thời cũng cần có khả năng giúp họ giải quyết các vấn đề khác với sự thông cảm và tích cực.

Khai thác sự động viên
Sự động viên phụ thuộc vào những mục tiêu rõ ràng được đưa ra. Động viên là yếu tố cá nhân, vậy nên hãy cố gắng định hướng các động cơ cá nhân sao cho phù hợp với mục đích của công ty nói chung và đơn vị của bạn nói riêng. Theo hệ thống “Quản lý theo mục tiêu” (MBO), mỗi cá nhân và mỗi đơn vị trong một doanh nghiệp đều phải viết ra các mục tiêu cụ thể. Mục đích là để đảm bảo mọi thành viên trong công ty đều biết mục tiêu công ty đang hướng tới là gì, bản thân họ phải làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Đánh giá sự động viên của chính người quản lý
Một người quản lý không nhiệt tình sẽ không nhận lại được sự tận tụy với công việc của nhân viên. Vì thế, người quản lý cũng phải biết động viên chính mình và thể hiện lòng nhiệt tình của mình bằng cách nâng cao năng lượng mà mình bỏ vào công việc. Nếu chính người quản lý lưỡng lự trong việc bắt đầu những công việc cần thiết phải làm hay không thể đưa ra quyết định, điều đó là minh chứng rõ nhất cho việc người quản lý này đang chán nản.

(Theo Cẩm nang quản lý hiệu quả)

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!