QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ VỚI OKR VÀ KPI

Mặc dù cả KPI và OKR đều đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhưng chúng thực sự phục vụ các mục đích khác nhau. KPI đo lường hiệu quả kinh doanh theo thời gian, trong khi OKRs sắp xếp các ưu tiên của công ty và đo lường tiến trình hướng tới các mục tiêu trong tương lai.
Mặc dù cả KPI và OKR đều đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhưng chúng thực sự phục vụ các mục đích khác nhau. KPI đo lường hiệu quả kinh doanh theo thời gian, trong khi OKRs sắp xếp các ưu tiên của công ty và đo lường tiến trình hướng tới các mục tiêu trong tương lai.

Leave a Reply