PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ BẰNG MÔ HÌNH GROW

Để phát triển tổ chức cần sự ủy quyền và giao việc hiệu quả. Tuy nhiên một trong những nguyên nhân lãnh đạo không giao quyền là vì năng lực nhân viên chưa đủ tốt để đảm nhận công việc. Khi đó, họ cũng có tâm lý ngại việc, không tự tin khi nhận nhiệm vụ, dẫn tới dồn lại công việc cho cấp trên hay không hoàn thành mục tiêu. Bởi vậy, đào tạo phát triển nhân viên luôn là yêu cầu không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Đào tạo cũng là yêu cầu cần thiết để các nhân viên mới có thể bắt nhịp với tổ chức cũng như định hướng trong tương lai.

Một mô hình đơn giản, hiệu quả và thường được sử dụng để huấn luyện nhân tài là MÔ HÌNH GROW.

GROW là viết tắt của bốn từ: Goal – Reality – Options – Will. Mô hình được áp dụng cho quản trị và phát triển nhân sự bằng cách xác định mục tiêu và đề ra giải pháp thực hiện. Mô hình GROW mang tính thiết kế, sáng tạo và linh hoạt bởi nó là quá trình liên tục thực hiện, đánh giá, cải tiến để tìm được hướng đi tối ưu nhất.

Cách xây dựng mô hình GROW

Mô hình GROW được thực hiện dựa trên 4 bước:

Bước 1: Goal – Thiết lập mục tiêu
Đây là bước đầu tiên và cũng rất quan trọng để xem kế hoạch có thành công hay không. Mục tiêu đặt ra của người lãnh đạo phải đạt được nguyên tắc SMART và phù hợp với đặc điểm, năng lực đội ngũ nhân sự. Bước 1 cũng là bước các thành viên tự xác định mục tiêu phát triển của mình, tạo động lực cho chính các nhân viên được đào tạo.

Bước 2: Reality – Đánh giá thực trạng
Tại bước này, nhà lãnh đạo đánh giá được năng lực hiện tại của từng người ra sao, có khả năng thực hiện được mục tiêu hay không. Các nhân viên tự đánh giá năng lực của mình trước khi thực hiện đề ra kế hoạch. Hiểu rõ về thực trạng hiện tại giúp quản lý xác định rõ và chính xác hơn hướng đi trong tương lai, mức độ nỗ lực cần thiết.

Bước 3: Options – Tìm kiếm giải pháp
Khi đã nắm rõ tình hình hiện tại, lãnh đạo và nhân viên có thể tìm ra các giải pháp, các bước đi cần thực hiện để chạm tới đích đến là mục tiêu đã thống nhất. Có thể đưa ra rất nhiều giải pháp, lựa chọn, tuy nhiên cần cần nhắc để tìm ra hướng đi hiệu quả nhất.

Bước 4: Will – Sẵn sàng thực hiện
Sau khi xem xét, đánh giá tình hình thực tế và tim ra giải pháp, quá trình thực hiện cần nhiều sự nỗ lực để vượt qua các khó khăn, trở ngại và luôn luôn động viên, khích lệ tinh thần các thành viên.

Quá trình 4 bước trên được lặp đi lặp lại, liên tục điều chỉnh, cải tiến, nhằm đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_89.htm
  2. https://www.peoplehr.com/blog/2015/06/05/what-is-the-grow-model/

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!