Trong thời kỳ chuyển đổi nhanh chóng của thị trường và khách hàng, các tổ chức đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh, linh hoạt để phát triển tổ chức bền vững. Mỗi tổ chức đều có cách quản trị riêng nhưng có hai khái niệm cần phân biệt rõ trong quá trình sử dụng chúng ở điều kiện môi trường biến đổi như hiện nay. Nguồn nhân lực (HR) và phát triển tổ chức (OD) là hai phạm trù có nhiều điểm khác biệt mặc dù chúng đều liên quan đến con người. Hai bộ phận này xử lý mọi thứ, từ tuyển dụng đến quản trị sự thay đổi. Tuy nhiên, khi tổ chức có những kế hoạch mạo hiểm thì lưu ý phân biệt để tránh những mặt trái của chúng mang lại cho tổ chức.

Từ trước đến nay, các chuyên gia Nhân lực là những người chủ yếu quan tâm đến việc quản lý hiệu quả quá trình tuyển dụng. Nhân lực cũng tập trung vào việc tổ chức tuân thủ các quy định của chính phủ và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc làm. Do đó HR đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các đơn vị kinh doanh.

Nhân lực quan tâm đến:

 • Quản lý, thực hiện và duy trì tuyển dụng cho tổ chức
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật
 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc làm
 • Xác nhận có sự công bằng và đa dạng
 • Thực thi chính sách và thủ tục
 • Giảm chi phí lao động
 • Tăng sức khỏe và an toàn nơi làm việc

OD được tạo ra như một cách áp dụng khoa học hành vi để giúp các tổ chức cải thiện các cá nhân và hệ thống. Mục tiêu của OD là giúp mọi người hoạt động tốt hơn trong bối cảnh môi trường biến động của tổ chức. OD đai diện cho sự thay đổi có mục đích và có ý nghĩa để tốt hơn. Không giống như một chuyên gia nhân lực truyền thống, chuyên gia OD sẽ không có sự kiểm tra và hướng dẫn. Thay vào đó, họ quan tâm đến dữ liệu và những nghiên cứu thông qua công cụ đánh giá và can thiệp trực tiếp.

Phát triển tổ chức đã tìm cách:

 • Nâng cao hiêu quả tổ chức khi tuân thủ văn hóa và giá trị tổ chức
 • Tối đa hóa tiềm năng của nhân viên và giúp họ đóng góp tích cực vào thành công của tổ chức
 • Đánh giá những gì đang diễn ra trong tổ chức và sau đó tiến hành can thiệp để thử và tạo ra thay đổi tích cực.
 • Điều chỉnh hành vi của con người với chiến lược, cấu trúc, quy trình và mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
 • Thúc đẩy các giá trị của tổ chức trên toàn hệ thống

Phát triển tổ chức có sức mạnh để cải thiện đáng kể các công ty và phúc lợi của nhân viên. Do đó, OD xứng đáng được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chú ý. Nhưng, cũng có một trường hợp kinh doanh mạnh mẽ hỗ trợ OD. Trong nền kinh tế dịch vụ hiện đại ngày nay, khả năng thành công phụ thuộc nhiều vào năng lực của một tổ chức thực hiện hơn là các yếu tố lịch sử như thị phần, khả năng tiếp cận nguyên liệu thô hoặc năng lực hậu cần. Trong thế kỷ 21, các tổ chức chiến thắng sẽ là những tổ chức xây dựng trải nghiệm nhân viên hiệu quả giúp họ thu hút, giữ chân và thu hút nhân tài phù hợp.

Năm lợi ích của phát triển tổ chức

Tất cả các nhà lãnh đạo nhân lực và các chuyên gia kinh doanh áp dụng các khái niệm OD bất cứ khi nào có thể. Mục đích của OD là cho phép một tổ chức đáp ứng tốt hơn và thích ứng với những thay đổi của ngành/ thị trường và tiến bộ công nghê. Dưới đây là 5 lợi ích của OD từ cải tiến liên tục để tăng lợi nhuận:

 • Cải tiến liên tục: Quá trình OD gắn với sự học hỏi liên tục, trau dồi, tiếp thu các kiến thức mới giúp cho tổ chức có sự cải thiện rõ rệt. Các chiến lược được lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và được đánh giá sát sao với mọi hoạt động của tổ chức.
 • Tăng khả năng giao tiếp: Một trong những lợi thế chính của OD là tăng khả năng giao tiếp, phản hồi và tương tác trong tổ chức. Mục tiêu của việc cải thiện giao tiếp là gắn kết, tạo niềm tin cho nhân viên với các mục tiêu và giá trị chung của công ty. 
 • Phát triển nhân viên: OD tập trung vào việc tăng cường giao tiếp để tác động đến nhân viên nhằm mang lại những thay đổi gắn với sự nghiệp của họ. Từ đó, tổ chức sẽ thường xuyên nâng cao kỹ năng cho nhân viên để đáp ứng các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, thị trường. Điều này đạt được thông qua các chương trình học tập, đào tạo, nâng cao năng lực và cải tiến quy trình làm việc.
 • Đổi mới sản phẩm và dịch vụ: Thêm một lợi ích nổi bật của OD là sự đổi mới, dẫn đến nâng cao sản phẩm và dịch vụ. Sự đổi mới đạt được thông qua phát triển nhân viên, trong đó tập trung vào việc khen thưởng thành công, thúc đẩy động lực và tinh thần. Sự tham gia của nhân viên cao làm tăng khả năng sáng tạo và đổi mới sản phẩm dịch vụ cho tổ chức.
 • Tăng lợi nhuận: OD ảnh hưởng đến lợi nhuận tổ chức theo nhiều cách khác nhau. Khi OD sắp xếp các mục tiêu và tập trung vào phát triển, chất lượng sản phẩm / dịch vụ và sự hài lòng của nhân viên được tăng lên. Sự thay đổi văn hóa  và cải tiến liên tục mang lại cho công ty một lợi thế khác biệt trên thị trường cạnh tranh.

Phát triển chuyên môn

Phát triển chuyên môn thường là một chức năng nhân lực hỗ trợ OD. Nó tập trung vào việc cung cấp cho các cá nhân và đội ngũ kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Điều này giúp nhân viên phát triển, giúp tăng trưởng tổ chức. Các nội dung phát triển chuyên môn có thể bao gồm:

 • Giáo dục thường xuyên cho nhân viên
 • Phát triển kỹ năng
 • Đào tạo phần mềm
 • Chứng chỉ và giáo dục nghề nghiệp

Các chức năng này thường được xử lý bởi HR nhưng bởi vì họ đã phát triển một tổ chức và giúp nhân viên tiến bộ, nên có thể được coi là hỗ trợ OD. Đối với nhiều công ty nhỏ hơn, chức năng này được đưa vào như một phần của HR. Các công ty lớn hơn có thể có một bộ phận riêng trong HR hoặc bao gồm nó như một bộ phận riêng biệt.

7 Cách Nhanh Chóng Để Sắp Xếp Phát Triển Tổ Chức Trong Nhân lực

Điều quan trọng là phải hiểu, gắn kết sự phát triển của tổ chức với các mục tiêu của tổ chức và chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách ưu tiên vai trò nhân lực. Các tổ chức cần:

 • Nhận ra giá trị chiến lược mà HR mang lại cho hiệu quả của tổ chức.
 • Làm cho các hoạt động nhân lực trở nên quan trọng.
 • Thu hút nhân lực tham gia hoạch định chiến lược và thảo luận về mục tiêu trong tương lai.
 • Đặt ra các tiêu chí để đánh giá Nhân lực và có phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nâng cao trách nhiệm đối với kết quả đạt được và tận dụng chúng để thiết lập một vị trí trong phòng điều hành.
 • Cung cấp cho họ thẩm quyền để đưa ra quyết định quan trọng ảnh hưởng đến hành vi và tăng trưởng của tổ chức.
 • Thuê nhân viên có trình độ để xử lý các hoạt động nhân lực khi các yếu tố trên được kích hoạt và hạn chế sử dụng các yếu tố bên ngoài để trì hoãn hoặc tác động đến sự tăng trưởng, kết quả đạt được.

Nguồn nhân lực và phát triển tổ chức có vai trò chồng chéo và hỗ trợ các quy trình kinh doanh khác nhau, từ quy trình làm việc đến quản lý thay đổi. Mỗi bộ phận là rất quan trọng cùng với sự tham gia của nhân viên, phát triển lực lượng lao động và phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp nếu cần có các đánh giá khách quan và tư vấn về phát triển tổ chức chức từ bên thứ ba, hãy liên hệ với chúng tôi. OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các dịch vụ phát triển tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn vào đào tao, kiến thức hệ thống chuyên sâu, am hiểu hoạt động của các doanh nghiệp.

OD CLICK biên tập!

Nguồn tham khảo:

https://decision-wise.com

https://change.walkme.com

https://www.keka.com

https://explorance.com

error: Nội dung đã khóa !!