XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỐN LÃNH ĐẠO

Một doanh nghiệp mạnh không chỉ được đánh giá ở khả năng tài chính mà còn phải đánh giá ở vốn lãnh đạo. Vậy để xây dựng vốn lãnh đạo mạnh thì cần có những chỉ số đánh giá nào?

Giá trị của tổ chức phải phụ thuộc vào nhiều thứ, không phải là những yếu tố có thể đo lường được và thu hút sự chú ý như lợi nhuận, tài sản hay thu nhập. Nhưng hiện có nhiều nhà đầu tư đang ngày càng nhìn xa hơn lợi nhuận, họ đang soi chiếu khả năng lãnh đạo dưới kính hiển vi, bởi họ nhận ra rằng sự lãnh đạo hiệu quả tạo ra kết quả tài chính. Nói cách khác họ đang cố gắng đưa vị trí lãnh đạo lên tầm giá trị thị trường.

Vì vậy, có thể đặt một giá trị hữu hình cho các yếu tố vô hình như phẩm chất lãnh đạo cá nhân, văn hóa tổ chức và quản lý tài năng không? Câu trả lời của Dave Ulrich là có. Chỉ số vốn lãnh đạo là một công cụ mới nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư và tổ chức một khuôn khổ nghiêm ngặt để làm việc đó. Vậy làm thế nào chỉ số vốn lãnh đạo có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư và tổ chức, những gì các nhà lãnh đạo có thể làm để tăng xếp hạng chỉ số của họ và làm thế nào nó có thể hữu ích cho các nhà quản lý nhóm?

Giáo sư về quản lý tổ chức người Mỹ Dave Ulrich đã viết cuốn sách “Leadership Capital Index”, trong đó ông đã sử dụng một phép ẩn dụ phù hợp để nắm bắt và kiểm tra vốn lãnh đạo khi đánh giá giá trị của công ty. Chỉ số vốn lãnh đạo là một cách để đánh giá một người lãnh đạo.

Trong nhiều năm, thế giới tài chính đã dựa trên giá trị thị trường của một tổ chức về báo cáo tài chính định kì về thu nhập, dòng tiền và lợi nhuận. Theo Ulrich, điều này cũng có thể được đo bằng chất lượng lãnh đạo. Người ta thường thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến giá trị của một tổ chức nhưng không rõ cách thức đo lường như thế nào.

Ulrich đưa ra chỉ số vốn lãnh đạo của mình dựa trên nghiên cứu các nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, các lập luận được đưa ra bởi cả các công ty tư vấn và chuyên gia lãnh đạo. Ông đã nói về hai lĩnh vực tạo thành cơ sở cho các phân loại lãnh đạo. Mỗi lĩnh vực đo lường này bao gồm năm yếu tố.

Đo lường mức độ cá nhân

Phẩm chất cá nhân của các nhà lãnh đạo là quan trọng nhất của các tổ chức, bao gồm năng lực, đặc điểm, phẩm chất cá nhân, khả năng chiến lược, kỹ năng thực thi và kỹ năng giao tiếp. Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thành công của công ty và khẳng định giá trị thị trường.

Các yếu tố sau đây đóng một vai trò quan trọng ở cấp độ cá nhân:

1. Kỹ năng cá nhân

Ở mức độ nào cũng vậy, các nhà lãnh đạo phải thể hiện phẩm chất cá nhân của họ để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi? Hãy nghĩ về hành vi trí tuệ, cảm xúc , xã hội, thể chất và đạo đức. Những phẩm chất cá nhân nào được yêu cầu để lãnh đạo hiệu quả?

2. Tư duy chiến lược

Ở mức độ này thì các nhà lãnh đạo có thể có tầm nhìn về tương lai và thích nghi tư duy chiến lược với định hướng chiến lược của tổ chức? Họ có thể truyền đạt rõ ràng quan điểm của họ về tương lai cho nhân viên và chuyển điều này thành chính sách của bộ phận không?

3. Khả năng thực thi

Các nhà lãnh đạo thực hiện các hoạt động của họ như đã hứa ở mức độ nào? Họ có đáng tin cậy với những gì họ làm không? Họ có thể thích ứng khi mọi thứ khác đi so với họ nghĩ ban đầu không?

4. Quản lý con người

Ở mức độ này thì các nhà lãnh đạo có thể xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên trong quá trình ra quyết định và khuyến khích, thúc đẩy họ không? Các nhà lãnh đạo có đóng góp cho những nỗ lực của nhân viên và họ có tham gia vào các cuộc trò chuyện hữu ích với nhân viên không?

5. Lãnh đạo đặc biệt

Ở mức độ này các nhà lãnh đạo có hành xử một cách nhất quán? đặc biệt là các nhà lãnh đạo có kiên định trong hành vi của họ đối với nhân viên và khách hàng không? Họ có đáp ứng sự mong đợi của những người xung quanh không?

Đo lường mức độ tổ chức

Trong Chỉ số vốn lãnh đạo, lĩnh vực này đòi hỏi năng lực của các nhà lãnh đạo trong việc tạo ra các nền văn hóa hướng đến khách hàng, quản lý tài năng, thực thi trách nhiệm, sử dụng thông tin để đạt được lợi thế cạnh tranh và thiết lập các quy trình làm việc để đối phó với các thay đổi. Đo lường này cũng được gọi là “vốn nhân lực” nơi các nhà lãnh đạo quản lý để áp dụng chính xác các hệ thống tổ chức cho các trường hợp kinh doanh cụ thể.

1. Năng lực văn hóa

Ở mức độ nào các nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra một văn hóa hướng đến khách hàng trong toàn bộ tổ chức? Họ làm gì để nâng các hình thức tương tác với nhau lên một mức cao hơn, vì vậy điều này có ảnh hưởng tích cực đến giao tiếp bên ngoài?

2. Quản lý nhân tài

Ở mức độ nào các nhà lãnh đạo biết nhân viên có tài năng gì, họ sử dụng và áp dụng những điều này như thế nào và làm thế nào tài năng mới có thể được tuyển dụng bởi tổ chức? Các nhà lãnh đạo có đầu tư vào tất cả tài năng này không và làm thế nào để họ làm điều này?

3. Báo cáo hiệu suất

Ở mức độ nào các nhà lãnh đạo tạo ra các cách đo lường và báo cáo hiệu suất chung? Các nhà lãnh đạo có thể truyền đạt chính xác hiệu suất của tổ chức cho nhân viên của mình và khiến họ chịu trách nhiệm về phần này không? Các nhà lãnh đạo có thể điều khiển hành vi của nhân viên của họ sao cho điều này có lợi cho hiệu suất của họ không?

4. Thông tin

Các nhà lãnh đạo quản lý tổng luồng thông tin trong toàn bộ tổ chức đến mức độ nào? Điều này không chỉ liên quan đến độ sâu của sự kiểm soát mà nó liên quan tới tất cả các cấp, phòng ban trong tổ chức. Điều này cũng liên quan đến giao tiếp giữa các bộ phận khác nhau và giao tiếp chéo từ tầng này sang tầng khác. Các nhà lãnh đạo có biết tác dụng của truyền thông rõ ràng là gì không? Làm thế nào để họ đóng góp cho truyền thông này?

5. Phương pháp làm việc

Các nhà lãnh đạo xác định công việc được thực hiện trong phạm vi tổ chức đến mức độ nào? Những biện pháp nào các nhà lãnh đạo thực hiện để xoay chuyển với những thay đổi trong môi trường kinh doanh? Các nhà lãnh đạo có khả năng thích ứng các phương pháp của họ để dẫn đến tốc độ làm việc tăng lên?

Thẩm định, đánh giá như thế nào?

Chỉ số vốn lãnh đạo của Ulrich bao gồm các biện pháp có thể được thực hiện dựa trên các yếu tố và chỉ số của các yếu tố cá nhân và tổ chức. Tất nhiên, câu hỏi có thể đặt ra là làm thế nào để đánh giá được 10 biện pháp này. Ngoài nhân viên, thậm chí các nhóm bên ngoài có thể đưa ra ý kiến ​​của họ, bao gồm cả khách hàng và nhà cung cấp. Tất cả thông tin này sau đó có thể được lấy bằng phương tiện phỏng vấn, quan sát, đánh giá chính thức, bảng câu hỏi/báo cáo. Việc đo lường có thể diễn ra cả dựa trên các câu hỏi mở và dựa trên thang đo số lượng hoặc định tính. Nhiều đồng nghiệp và nhân viên (và đôi khi là khách hàng) xung quanh nhà lãnh đạo sẽ nhận được cùng một bảng câu hỏi. Điều này tạo ra một đánh giá, nhận xét trung thực về chức năng của nhà lãnh đạo hơn.

Cách tiếp cận này sau đó có thể cung cấp một phương tiện nghiêm ngặt và phù hợp để đánh giá hiệu suất của khách hàng tiềm năng, thích ứng và cải thiện khi cần thiết. Tóm lại, đó là về tác động của các nhà lãnh đạo đối với giá trị phi vật chất của một tổ chức. Chỉ số vốn lãnh đạo là một phương tiện hữu ích cho mục đích đánh giá này.

 

Nguồn tham khảo:

https://www.toolshero.com/leadership/leadership-capital-index-dave-ulrich/

https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-capital-index.htm

error: Nội dung đã khóa !!