YẾU TỐ THÚC ĐẨY NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA TỔ CHỨC

Chúng tôi đang sống và làm việc trong một môi trường phát triển nhanh, nơi công nghệ đang ngày càng chiếm ưu thế và toàn cầu hóa đang gia tăng. Điều này có nghĩa là khoảng cách trở nên ngắn hơn và do đó cạnh tranh ngày càng tăng, kỳ vọng của khách hàng đòi hỏi khắt khe hơn và sự khủng khoảng trong nền kinh tế có nhiều khả năng xảy ra. Để một doanh nghiệp hoặc một tổ chức nhận ra lợi thế cạnh tranh, đòi hỏi tổ chức cần có khả năng thích ứng và đổi mới tư duy và đầu tư vào các thế hệ mới. Yêu cầu Đổi mới áp dụng cho tất cả các cấp bậc, quy mô doanh nghiệp hay lĩnh vực hoạt động.

Sự đổi mới tạo ra những cơ hội lớn hơn và rất quan trọng cho sự tồn tại, tăng trưởng kinh tế và thành công của một công ty. Các công ty đổi mới có thể thiết lập tổ chức theo một mô hình khác để xác định các cơ hội mới và phương pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề hiện tại.

Đổi mới không đơn thuần là giới thiệu hoặc thực hiện các ý tưởng hay phương pháp mới mà nó thực sự là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động để khám phá những cách làm mới cho mọi việc. Chúng ta không nên nhầm lẫn với sáng tạo vì điều này có thể được định nghĩa là hành động tạo ra, phát minh hoặc sản xuất một cái gì đó. Tuy nhiên, những đổi mới mới có thể được thực hiện với sự sáng tạo. Mỗi chúng ta cần suy nghĩ “out of box” để tạo ra các cải tiến gia tăng.

Các vấn đề cấp bách nhất của thế giới đang thay đổi và phức tạp. Giải quyết các thách thức xã hội sẽ đòi hỏi cả sự kiên trì và đổi mới. Nhưng đổi mới không chỉ là một từ thông dụng để thành công. Thay vào đó, nó là một công cụ mạnh mẽ mà các tổ chức có thể tận dụng để tạo ra tác động và đạt được các nhiệm vụ lớn hơn.  Điều gì làm cho một số tổ chức hiệu quả hơn trong việc đổi mới so với những tổ chức khác? Các tổ chức có thể làm gì để duy trì một quá trình liên tục mang tính đổi mới? 

Chúng ta có thể xem xét một số yếu tố dưới đây đang thúc đẩy mạnh mẽ năng lực đổi mới của mỗi tổ chức: 

Nguồn: www.cmswire.com

1. Lãnh đạo đổi mới bằng cam kết qua các công việc và hành động

Nhóm lãnh đạo này có xu hướng mô hình hóa hành vi đổi mới bằng cách thừa nhận/chấp nhận và học hỏi từ thất bại, khuyến khích chấp nhận rủi ro thông minh và thúc đẩy các ý tưởng mới thành hành động. Các nhà lãnh đạo có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến văn hóa làm việc, cân bằng các cam kết hiện tại với các ý tưởng mới. 

2. Trao quyền cho nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định

Ở một khía cạnh nào đó, nhân viên chính là nền tảng của tổ chức, các quan điểm và kỹ năng của họ chính là cánh cửa cho một loạt các ý tưởng mới và có thể cung cấp phản hồi có giá trị về cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Khi các nhân viên đam mê được trao quyền để hành động theo ý tưởng của họ, họ được khuyến khích để giúp hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức theo những cách mới và khác nhau.

3. Xây dựng một tầm nhìn chung

Một tầm nhìn rõ ràng có thể truyền cảm hứng cho những đổi mới có căn cứ sâu sắc trong các tác động mà một tổ chức đang tìm cách tạo ra. Tầm nhìn chung giúp cho nhân viên nhận ra các giá trị cần thiết để theo đuổi một mục tiêu cuối cùng. Các yếu tố/giá trị này giúp xây dựng một môi trường làm việc bao trùm văn hóa đổi mới, nuôi dưỡng việc tạo ra các ý tưởng mới và đánh giá các phản hồi. Các tổ chức có năng lực đổi mới cao cũng có xu hướng xem đổi mới là một quá trình hoặc chiến lược bền vững, thay vì một sự kiện đơn lẻ họ thường tham gia vào nhiều hoạt động thúc đẩy đổi mới bền vững:

4. Các tài nguyên liên quan

Các tài nguyên có thể bao gồm tài chính, thời gian (tức là thời gian dành riêng cho việc khám phá những ý tưởng mới), không gian vật lý (tức là một không gian kích thích sáng tạo) và nguồn nhân lực. Phân bổ các nguồn lực như vậy có thể nuôi dưỡng việc tạo ra các ý tưởng mới, giúp xây dựng văn hóa tổ chức luôn sẵn sàng đương đầu với khóa khăn và đảm bảo rằng các ý tưởng mới phát triển thành hành động.

5. Tham gia vào mạng lưới

Sự đổi mới có thể được kích hoạt bên trong hoặc bên ngoài tổ chức nhưng các tổ chức cởi mở với những ảnh hưởng bên ngoài và tham gia vào các mạng thường có khả năng tốt hơn để tạo ra và hành động theo các ý tưởng hữu ích. Bằng cách hợp tác và chia sẻ kiến ​​thức giữa các đối tác với các mục tiêu chung, các tổ chức có thể tạo ra sự thay đổi quy mô lớn ở cấp độ hệ thống. 

Trên đây là những yếu tố thúc đẩy sự đổi mới phổ biến, nhưng nó không phải là một công thức chung áp dụng cho tất cả các tổ chức vì cần căn cứ chiến lược, nguồn lực, triết lý hoạt động…Do vậy, mỗi lãnh đạo doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng và thiết kế một môi trường làm việc thúc đẩy sự phát triển và thực hiện các ý tưởng mới và hiệu quả theo thời gian, với mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy tác động xã hội. Để đổi mới, các nhà lãnh đạo nên cởi mở và hợp tác. Cảm thấy thoải mái với sự không rõ ràng và quản lý các thay đổi. Các nhà lãnh đạo sáng tạo rất tò mò và lạc quan vì họ dám mạo hiểm. 

OD CLICK tổng hợp! 

 

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.rockefellerfoundation.org
  2. https://www.cmswire.com
  3. https://www.toolshero.com
error: Nội dung đã khóa !!