VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
 
Những năm gần đây, doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhưng hiệu quả sau chương trình vẫn là vấn đề khó đo lường, nắm bắt. 60% doanh nghiệp cho biết các chương  trình đào tạo của họ không bám sát chiến lược kinh doanh và phát triển nhân tài.
 
Thực tế hoạt động đào tạo chưa theo sát nhu cầu của nhân sự, chủ yếu dựa theo kinh nghiệm của người chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp thiếu khả năng kiểm soát chất lượng đào tạo.
 
GIẢI PHÁP SẢN PHẨM
OD CLICK sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá sau đào tạo với công cụ và phương pháp riêng biệt
1. Khảo sát hệ thống đào tạo và thu thập thông tin để xác định mức độ hiệu quả của các chương trình đã triển khai. 
2. Xây dựng lộ trình phát triển năng lực đội ngũ và tiến hành báo cáo đánh giá trong và sau đào tạo.
 
Tìm hiểu chi tiết chương trình:
 
error: Nội dung đã khóa !!