Đứng trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngành viễn thông Việt Nam hướng tới trở thành một ngành công nghệp số lớn trong khu vực, đây là một xu hướng chung của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT lớn trên thế giới. Viễn thông Việt Nam xác định đi theo hướng này là một xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển.

Từ năm 2018, các doanh nghiệp viễn thông, trong đó có VNPT đã có những bước chuẩn bị để tham gia chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có việc thiết lập hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số cho các bộ, ngành địa phương thông qua cung cấp các giải pháp ứng dụng số, ứng dụng thông minh.

Vai trò của ngành viễn thông trong chuyển đổi số

Các ngành viễn thông, bán lẻ, tài chính/ ngân hàng là những ngành bị tác động mạnh mẽ nhất bởi chuyển đổi số và đây cũng là những lĩnh vực có sự thay đổi rõ rệt nhất về chuyển đổi số tại Việt Nam. Các ngành này hiện đang có một vai trò rất lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Ngành viễn thông và tài chính/ ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Bởi hai ngành này có tác động trực tiếp đến các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp là thông tin, tri thức và nguồn vốn. Trong bối cảnh cạnh tranh thì nguồn lực về thông tin lại đóng vai trò to lớn. Doanh nghiệp nào tiếp cận được nguồn thông tin về thị trường, khách hàng trước sẽ có lợi thế cạnh tranh.

Với vai trò dẫn dắt thị trường, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp phát triển thì ngành viễn thông phải tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Ngành viễn thông phát triển sẽ giúp nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Ngành viễn thông hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Với định hướng phát triển của VNPT sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm dịch vụ Số của Châu Á vào năm 2030. Chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp sẽ bắt đầu từ 2 lĩnh vực: Lĩnh vực công và lĩnh vực tư. Với lĩnh vực công, chuyển đổi số phải thực hiện 2 nhiệm vụ là số hóa các dịch vụ công mà nhà nước đang cung cấp cho người dân và số hóa các lĩnh vực sự nghiệp công. Trong lĩnh vực tư, cần thực hiện chuyển đổi số theo từng ngành kinh tế.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, VNPT tập trung hỗ trợ 3 yếu tố quan trọng là hạ tầng số; số hoá hệ thống quản lý quản trị (phần mềm quản lý nhân lực, kế toán…); số hoá tư liệu sản xuất (áp dụng công nghệ vào sản xuất).

Định hướng chuyển đổi số ngành viễn thông

Định hướng chuyển đổi số ngành viễn thông tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số: Ngành viễn thông định hướng phát triển trong nền kinh tế số theo hướng thương mại điện tử, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thành một số công ty lớn làm nòng cốt; triển khai xây dựng hệ thống mã bưu chính tới từng địa chỉ và đề án cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính, thành lập hiệp hội bưu chính Việt Nam.

Thứ hai, chuyển dịch hạ tầng ICT thúc đẩy chuyển đổi số: Cần chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch ngành viễn thông từ thoại sang data thông qua việc giảm cước kết nối thoại, phổ cập smartphone, đấu thầu băng tần 2.6GHz và 700 MHz, quy hoạch tần số 5G, tuyên bố lộ trình cắt sóng 2G, 3G, thử nghiệm mobile money.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển 4 loại hình DN công nghiệp ICT: Cần thúc đẩy 4 loại DN: (1) DN dịch vụ thương mại chuyển sang làm công nghệ công nghiệp, (2) DN ICT đã khẳng định được thương hiệu sẵn sàng đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ…; (3) DN khởi nghiệp công nghệ với các hoạt động tư vấn chuyển giao làm chủ, ứng dụng công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; (4) DN đổi mới sáng tạo cả về công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Các DN này phải nhiều và rộng khắp trên toàn quốc.

Kết luận

Chuyển đổi số kết hợp với việc đầu tư phát triển hệ thống nguồn nhân lực sẽ mang lại hiệu quả và nền tảng phát triển bền vững cho ngành viễn thông. Con người đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi, quản lý hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp. Chỉ những doanh nghiệp dám thay đổi tư duy, tiếp cận cách làm mới và tiên phong trong đổi mới, mới có cơ hội thành công và phát triển bền vững trong môi trường luôn biến động.

Nguồn tham khảo

  1. https://vnpt.com.vn/tin-tuc/vnpt-san-sang-tham-gia-chien-luoc-chuyen-doi-so-quoc-gia.html
  2. https://www.thesaigontimes.vn/278894/nganh-vien-thong-ban-le-dang-bi-tac-dong-manh-tu-chuyen-doi-so.html
  3. http://ictvietnam.vn/dich-vu/buu-chinh-vien-thong/nganh-cong-nghiep-vien-thong-viet-nam-tang-truong-manh.htm
  4. https://ais.gov.vn/tin-noi-bat/nganh-tttt-tan-tam-tan-luc-thuc-day-chuyen-doi-so.htm
error: Nội dung đã khóa !!