Nguồn nhân lực là vấn đề thách thức với doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là vấn đề thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự, tạo ra sức mạnh tổ chức. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả. Thương hiệu nhà tuyển dụng là đặc điểm nhận dạng tổ chức của bạn được công chúng nhận biết, được xem là yếu tố quan trọng liên kết với văn hóa doanh nghiệp

Thương hiệu nhà tuyển dụng gắn chặt với vấn đề quản trị nhân tài để xây dựng nguồn nhân lực cho tổ chức. Mặt khác, thương hiệu nhà tuyển dụng đặt trong mối quan hệ tương quan với hệ thống đãi ngộ tạo ra sự thu hút đối với ứng viên tiềm năng.

Trọng tâm xây dựng xuất phát từ tầm nhìn, giá trị cốt lõi và văn hóa của công ty, tập trung vào những giá trị mang tới cho ứng viên cũng như truyền thông hiệu quả. Tuyển dụng là quá trình lựa chọn từ cả hai phía. Ứng viên lựa chọn doanh nghiệp có môi trường tốt, có sức hút và hệ giá trị, chuẩn mực rõ ràng.

Dựa trên sự thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp, tâm lý nguồn nhân lực, OD CLICK xây dựng quy trình xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng gắn với công cụ. Quy trình tập trung tới đối tượng doanh nghiệp có quy mô 200 nhân sự trở lên, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty sẽ có chương trình coaching huấn luyện triển khai khi có nhu cầu. Quy trình bao gồm

Bước 1: Xuất phát từ giá trị thương hiệu: Tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị

Thương hiệu phản ánh đặc điểm, tính cách của doanh nghiệp, dựa trên nền tảng của tổ chức trong xuyên suốt các hoạt động. Các nhà lãnh đạo cần trao đổi và thống nhất lại về 3 yếu tố nền tảng này của doanh nghiệp, làm kim chỉ nang dẫn dắt xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị cốt lõi đã xác định cần được thể hiện rõ ràng trong các sản phẩm truyền thông, là nguồn thông tin ứng viên tiếp nhận và có bước đầu cảm nhận giá trị tổ chức.

Bước 2: Đánh giá thương hiệu nhà tuyển dụng hiện tại

Sau khi rõ ràng về tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị cốt lõi, doanh nghiệp cần đánh giá thương hiệu tuyển dụng hiện tại đã gắn với 3 yếu tố này chưa. Xem xét những gì doanh nghiệp hiện đang truyền đạt cho công chúng và nhân viên hiện tại của bạn đã hiệu quả hay chưa thông qua khảo sát. Khảo sát nhắm đến 3 đối tượng chính: Nhân sự cũ, nhân sự hiện tại và ứng viên tiềm năng.

*Nhân sự hiện tại

*Nhân sự cũ

*Ứng viên tiềm năng

Bước 3: Lập bản đồ trải nghiệm nhân viên

Để xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tốt, các doanh nghiệp cần thấu hiểu hành vi, mong muốn của nhân sự trong xuyên suốt quá trình để tạo ra sự thu hút trong từng giai đoạn. Nếu một trong những giai đoạn không quản trị tốt, nhân sự có thể rời đi và thương hiệu tuyển dụng có thể giảm sút.

Bước 4: Xây dựng Đề xuất Giá trị Nhà tuyển dụng (EVP)

Sau khi nắm bắt được bản đồ trải nghiệm nhân viên, xác định những điểm chạm. Doanh nghiệp cần xác định đề xuất giá trị nhà tuyển dụng để truyền thông đến các điểm chạm nhằm tiếp cận đến ứng viên và nhân sự hiệu quả. EVP là những đặc trưng, lợi ích của tổ chức có khả năng hấp dẫn nhân sự, ứng viên trong công tác tuyển dụng và giữ chân nhân tài. EVP có thể là những thứ hữu hình như lương thưởng, chế độ đãi ngộ, các chương trình đào tạo tập huấn phát triển.

Bước 5: Xây dựng chiến lược truyền tải giá trị

Khi xác định EVP, doanh nghiệp cần truyền tải đến đội ngũ nhân sự và cộng đồng để các ứng viên có thể cảm nhận được giá trị. Nhiệm vụ trọng tâm là cần chuyển đề xuất giá trị nhà tuyển dụng thành thông điệp và xây dựng các giải pháp truyền tải cũng như lựa chọn kênh phù hợp. Ví dụ,trong mô tả công việc, cập nhật trên web.

Bước 6: Đánh giá và điều chỉnh.

Doanh nghiệp theo dõi tiến trình của mình để có thể thấy những gì hiệu quả và những gì còn hạn chế. Từ đó có những giải pháp/ sáng kiến khác, xoay vòng phương pháp tiếp cận của mình hoặc phân phối lại các nguồn lực của bạn cho phù hợp.

 

error: Nội dung đã khóa !!