Tên tài liệu  Kích thước  Loại file  Tải về 

Cẩm nang trở thành nhà quản lý có khả năng đào tạo tốt

2MB PDF Download

 Lãnh đạo gắn kết đội ngũ 

 1MB  PDF Download

Những chiến thuật Marketing mới lạ

1MB  PDF Download

Hệ thống Quản trị nhân sự 

13MB  PDF Download

Trắc nghiệm tính cách nhân sự 

2MB  PDF Download

Xây dựng thương hiệu Nhà tuyển dụng 

1MB  PDF Download

Outline chi tiết từng chuyên đề trong chương trình đào tạo “Quản lý cấp trung toàn diện”

1MB PDF Download

Chuyên đề đào tạo: “Phát triển năng lực lãnh đạo”

 22 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Đánh giá nhu cầu đào tạo”

675KB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng huấn luyện nhân viên”

724 KB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng đàm phán”

718 KB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Truyền thông nội bộ”

717 KB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng giao việc và ủy quyền”

572 KB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Phát triển giảng viên nội bộ”

579 KB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng quản lý thời gian”

586 KB jpg Download

 Chuyên đề đào tạo: “Tư duy sáng tạo”

586 KB  jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Chiến lược kinh doanh”

24 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Quản trị sự thay đổi”

16 MB jpg Download

 Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp”

6 MB  jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng bán hàng hiệu quả”

3 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên”

5 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng chăm sóc khách hàng”

4 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Quản trị hiệu suất (KPIs)”

20 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Kỹ năng lập kế hoạch và phân công công việc”

5 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Teamwork – Xây dựng đội ngũ gắn kết”

12 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Xây dựng văn hóa chuyên nghiệp”

3 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả”

22 MB jpg Download

Chuyên đề đào tạo: “Tư duy ra quyết định và giải quyết vấn đề”

4 MB jpg Download

 

 

error: Nội dung đã khóa !!