Công cụ và outline chuyên đề đào tạo Kích thước  Loại file  Tải về 

[Tài liệu] Bộ 3 công cụ BSC,OKR,OGSM quản trị hiệu suất nhân viên

15MB PDF Download

Nhà lãnh đạo cấp trung hiệu quả

1MB jpg Download

Phát triển năng lực lãnh đạo

 22 MB jpg Download

Đánh giá nhu cầu đào tạo

675KB jpg Download

Kỹ năng huấn luyện nhân viên

724 KB jpg Download

Kỹ năng đàm phán

718 KB jpg Download

Truyền thông nội bộ

717 KB jpg Download

Kỹ năng giao việc và ủy quyền

572 KB jpg Download

Phát triển giảng viên nội bộ

579 KB jpg Download

Kỹ năng quản lý thời gian

586 KB jpg Download

Phát triển tư duy sáng tạo

586 KB  jpg Download

Xây dựng chiến lược kinh doanh

24 MB jpg Download

Quản trị sự thay đổi tổ chức

16 MB jpg Download

Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

6 MB  jpg Download

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

3 MB jpg Download

Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

5 MB jpg Download

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

4 MB jpg Download

Quản trị hiệu suất (KPIs)

20 MB jpg Download

Kỹ năng lập kế hoạch và phân công công việc

5 MB jpg Download

Teamwork – Xây dựng đội ngũ gắn kết

12 MB jpg Download

Xây dựng văn hóa chuyên nghiệp

3 MB jpg Download

Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

22 MB jpg Download

Tư duy ra quyết định và giải quyết vấn đề

4 MB jpg Download

 

 

error: Nội dung đã khóa !!