Tin tức

Phát triển Năng lực cho Đội ngũ quản lý Doanh nghiệp Y- Dược

Ngày 26-28/12/2022 vừa qua, công ty Tư vấn Quản lý OD CLICK và công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife tổ chức chương[...]

Chuyển giao tri thức đội ngũ Doanh nghiệp tư vấn xây dựng

Tổ chức mạnh nhờ vào sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Hoạt động đào tạo hướng đến chuyển giao tri thức, chứ không phải[...]

Magazine nghề tư vấn số 75: Cập nhật xu thế quản trị và chuyển động thị trường

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo Bain & Company: Ngành bán lẻ khu vực APAC phát triển nhanh chóng,[...]

Magazine nghề tư vấn số 74: Vấn đề nhân lực và định hướng quản trị mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Nghiên cứu Deloitte: Nguồn nhân lực ngày nay có sự thay đổi trong hành vi.[...]

Câu chuyện trải nghiệm nhân viên tại Google

Kỷ nguyên chuyển đối số và giai đoạn hậu COVID-19 chứng kiến hàng loạt những xáo trộn và thay đổi đáng kể về môi trường[...]

Phát triển năng lực cán bộ quản lý

Trong nền kinh tế toàn cầu, con người và công nghệ là hai cột trụ tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Công nghệ[...]

Phát triển tổ chức cho chuyển đổi số

Chuyển đối số không còn là lựa chọn mà trở thành xu thế tất yếu gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Trọng tâm[...]

Leadership Development cho thế hệ lãnh đạo trẻ doanh nghiệp

Đào tạo phát triển năng lực cho doanh nghiệp với đội ngũ lãnh đạo trẻ nhiệt huyết, thế hệ Gen Z mang đến nhiều trải[...]

Phát triển năng lực bổ trợ cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp

Hoạt động đào tạo nhân sự là khoản đầu tư dài hạn, được hoàn trả lại là hiệu quả công việc và sự tăng trưởng[...]

Đào tạo cán bộ cấp cơ sở doanh nghiệp FDI sản xuất

Doanh nghiệp thành công dựa trên 2 trụ cột chính là hệ thống minh bạch với các nguyên tắc tổ chức, chính sách, chế độ[...]

error: Nội dung đã khóa !!