Tin tức

Doanh nghiệp phải thay đổi hoặc điều chỉnh cách thức kinh doanh giữa đại dịch

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh thách thức và xu thế chuyển đổi số, doanh nghiệp cần có sự thích nghi và tìm ra[...]

Phục hồi sản xuất- kinh doanh: Đầu tư phát triển và đãi ngộ giữ chân nhân sự

Về bài chuyên môn Quản trị hiệu suất trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra với các nhà lãnh đạo là[...]

Mở cửa nền kinh tế:Doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển trong tổ chức. Văn hóa gắn[...]

Đại dịch là cơ hội để doanh nghiệp “tái tạo” kinh doanh

Về bài chuyên môn Sự đổi mới là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số hiện nay. Mục[...]

Thách thức với chuyển đổi số là văn hóa, vấn đề con người, không phải công nghệ

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình gắn với sự hài lòng khách hàng, gắn kết của nhân sự[...]

Chuyển đổi số: Cơ sở hạ tầng công nghê, mô hình hoạt động phù hợp, văn hóa sẵn sàng sự thay đổi

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp ngành[...]

Quản trị nhân tài: thúc đẩy sự cam kết và gắn bó của nhân sự với công việc

Về bài chuyên môn Chiến lược và văn hóa là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh biến[...]

Đặt nhân viên làm trung tâm là yếu tố tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng với sự phát triển, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.[...]

Chuyển đổi số thành công: sự kết hợp yếu tố công nghệ và chiến lược thu hút nhân sự

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi tạo[...]

Phát triển trong bối cảnh thách thức: cần tư duy thích ứng và quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

Về bài chuyên môn Quản trị hiệu suất là trọng tâm chiến lược, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong[...]

error: Nội dung đã khóa !!