Về bài chuyên môn

Bối cảnh Vuca và sự cạnh tranh trong kỷ nguyên số tạo ra áp lực lớn đến doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải có sự thích ứng về chiến lược, trọng tâm là mô hình kinh doanh. Theo Alexander Osterwalder, Yves Pigneur và các cộng sự đề cập trong cuốn sách “the invincible company”, hai tư duy tiếp cận xây dựng mô hình kinh doanh được áp dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay là tư duy khai thác và tư duy khám phá.

Công cụ quản trị hiệu suất được áp dụng phổ biến trong doanh nghiệp là KPI. Thực trạng là nhiều doanh nghiệp bỏ ra chi phí lớn để xây dựng hệ thống nhưng vẫn không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Để áp dụng KPI hiệu quả cần nắm được nguyên tắc cốt lõi với trọng tâm là vấn đề con người.

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Nâng cao kỹ năng cho lao động trước sức ép từ chuyển đổi số. Xây dựng niềm tin số, yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công. Doanh nghiệp FDI Á-Âu vẫn ở lại Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư. Đào tạo nhân lực kỹ năng số: Có chiến lược nhưng cần cơ chế và cách làm Bên cạnh là những tin tức quốc tế: G20 đạt thỏa thuận mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15%. Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Magazine nghề tư vấn

Chuyên mục Magazine nghề tư vấn hình thành với nội dung, tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu, góc nhìn nhà tư vấn, câu chuyện phía sau nghề tư vấn. 

Tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu

Theo BCG, thay vì chạy theo tư duy khai thác, đã đến lúc các lãnh đạo doanh nghiệp phải nhìn nhận lại các hoạt động của tổ chức. Cụ thể, 3 trọng tâm cần phải xem xét đó là: chế độ đãi ngộ, các ưu tiên của doanh nghiệp và sự kết nối nội bộ.

Nghiên cứu Accenture: Năng lực số và khả năng thích ứng của nhân sự là chìa khóa cho sự chuyển đổi. Chỉ khi làm được như vậy, doanh nghiệp mới có thể triển khai đồng bộ chuyển đổi số hay tự động hóa sản xuất.

Khảo sát Deloitte: 77% nhà sản xuất ở các nền kinh tế lớn trên thế giới ghi nhận họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân lao động có kỹ năng trong năm nay.

Nghiên cứu KPMG: 5 trụ cột nền tảng thiết lập nên thành công của các tổ chức tiên phong trong nhân sự là 1. Trải nghiệm nhân viên; 2. Dữ liệu và phân tích; 3. Định hình nguồn nhân lực; 4. Số hóa HR và 5. Học hỏi

Góc nhìn nhà tư vấn

Theo Alex Osterwalder và Yves Pigneurs, các doanh nghiệp bất bại (invincible companies) nuôi dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo và có sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ, đồng thời cạnh tranh dựa trên các mô hình kinh doanh vượt trội.

Theo Robert Simons, thành công của một chiến lược không nằm ở việc luôn có được tất cả câu trả lời đúng đắn, mà nhiều lúc là biết đặt ra câu hỏi đúng. 

Câu chuyện phía sau nghề tư vấn

Các công ty tư vấn hàng đầu có chính sách làm việc và phát triển nhân sự độc đáo. Tại KPMG Úc, nhân sự được khoảng thời gian nghỉ không lương từ 3 đến 12 tháng để theo đuổi các sở thích khác của bản thân. Sau khoảng thời gian đó có thể quay lại làm việc.  Tại Accenture, nhân sự có cơ hội chuyên môn hóa kỹ năng thông qua thử nghiệm các lĩnh vực để tìm ra con đường phù hợp nhất với mỗi người.

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến “Xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả” theo Alexander Osterwalder là diễn giả, nhà tư vấn và doanh nhân người Thụy Sĩ. Ông là người đã phát triển ra mô hình kinh doanh Canvas. Ông chia sẻ phương pháp xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả là trực quan hóa để nhận ra nỗi đau của khách hàng và xác định giá trị tạo ra để giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cần hiểu tập khách hàng mục tiêu của mình và nhu cầu của họ là gì. Đồng thời, liệt kê được nhiều nhất những nỗi đau mà họ phải đối mặt.

error: Nội dung đã khóa !!