ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG TƯ VẤN

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chi trả rất nhiều tiền để chiêu mộ nhân tài về cho tổ chức, tuy nhiên, một thực trạng khá chua chát rằng những nhân tài được chiêu dụng theo cách này thường dễ dàng dứt áo ra đi khi doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện của họ. Chính vì lẽ đó, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực từ bên trong là yêu cầu tất yếu trong môi trường đầy biến động như hiện nay. Doanh nghiệp càng đẩy mạnh tuyển dụng thì càng làm cho vấn đề rơi vào bế tắc, nhân sự xoay vòng, vừa mất thời gian cho các bên mà chất lượng nhân sự lại không đạt như kỳ vọng, dẫn đến hao tốn nhiều nguồn lực gây thiệt hại cho tổ chức. 

Đào tạo theo phương hướng Tư vấn là gì?

Đào tạo ngày nay không phải là hoạt động đơn lẻ, tách biệt mà là một phần của Tư vấn, là mắt xích vô cùng quan trọng trong tiến trình thay đổi nhận thức, duy trì cam kết nhân sự và hướng đến tư duy phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Hoạt động Đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng nhận thức đồng bộ trong nội bộ tổ chức, rất khó cho sự phát triển của doanh nghiệp khi từng thành viên, đặc biệt là đội ngũ từ cấp Quản lý trở lên lại có những nhận thức khác nhau, do vậy, vai trò của Đào tạo là tạo dựng một nền tảng tư duy và góc nhìn chung đối với từng thành viên trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực cho mỗi cá nhân, gia tăng động lực và cam kết trong nhân sự, đảm bảo sự thấu hiểu và cùng hướng đến chiến lược chung của tổ chức.

Sự khác biệt trong đào tạo của OD CLICK

OD CLICK luôn có những giải pháp đào tạo được thiết kế phù hợp với đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin sở hữu đội ngũ chuyên gia đa dạng với nhiều lĩnh vực nắm trong tay hệ thống lý thuyết vững chắc, liên tục cập nhật theo sự biến đổi của thị trường và đặc biệt rất giàu kinh nghiệm thực tiễn. Với mỗi chuyên đề Đào tạo, OD CLICK luôn nỗ lực để truyền tải và chuyển giao tư duy, thái độ tích cực cho học viên, mang lại sự gắn kết cao trong nội bộ, củng cố thêm văn hóa doanh nghiệp, và tất cả những triết lý trên đều hướng đến sự phát triển dài hạn và lẽ dễ hiểu rằng Đào tạo chính là một giải phát tất yếu trong mô hình Tư vấn.

Với triết lý “ Trách nhiệm cao nhất đối với lợi ích của khách hàng, chân thành trong ứng xử và cam kết dài hạn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, OD CLICK cam kết chất lượng dịch vụ bằng các nguyên tắc và quy trình giám sát chặt chẽ, 

Thứ nhất, giám sát hiệu quả chương trình đào tạo được tuân thủ theo quy trình 4 bước chặt chẽ, đảm bảo chương trình được xây dựng sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Thứ hai, luôn xác định rất rõ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và đánh giá chính xác nhận thức của người học để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp.

Thứ ba, đảm bảo đem lại hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp, lồng ghép các chuyên đề tích hợp, tối ưu hóa tối đa về mặt thời gian, tài chính cho doanh nghiệp.

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Tại OD CLICK, chúng tôi chia Đào tạo theo hai hướng:

Đào tạo nền tảng tổ chức: Các chương trình tập trung đi sâu vào đào tạo thay đổi nhận thức và tư duy cho nhà lãnh đạo hoặc nhà quản lý, tư duy đổi mới, tiên tiến là nền tảng cho hướng đi chiến lược của tổ chức.

 

Đào tạo giải pháp phát triển: 12 chuyên đề có trong mục đào tạo giải pháp phát triển tập trung trang bị 70% khối lượng kiến thức liên quan đến kỹ năng và công cụ, giúp các nhà quản lý áp dụng vào xử lý trực tiếp các công việc thường nhật của tổ chức: 

 

Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!