Trong thời kỳ biến động hiện nay, các doanh nghiệp rất mong muốn có được sự đổi mới, vận dụng hệ thống công cụ quản trị dựa trên nền tảng công nghệ vào doanh nghiệp, tuy nhiên có mấy doanh nghiệp thành công khi làm điều này, thực tế cho thấy, rất khó để thành công khi nền tảng hệ thống quản trị nội bộ và nền tảng nhận thức của từng cá nhân trong tổ chức chưa đồng bộ. Đó chính là khoảng trống giữa nhu cầu và năng lực triển khai của doanh nghiệp, vì lẽ đó OD CLICK và HYPERLOGY đã bắt tay hợp tác nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nền tảng tổ chức  để áp dụng hiệu quả hệ thống quản trị hiệu suất vào doanh nghiệp.

Với thế mạnh nhiều năm nghiên cứu và làm việc cùng các doanh nghiệp Việt Nam, OD CLICK hiểu rõ những vấn đề trong nền tảng của tổ chức và cách thức vận hành hệ thống quản trị sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất. Kết hợp với những kinh nghiệm đó, việc áp dụng giải pháp quản trị iHCM của HYPERLOGY đã được phát triển chuyên sâu trong nhiều năm và kinh nghiệm thực tiễn đã triển khai với nhiều đối tác lớn sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa thời gian cũng như nguồn lực để phát triển. Đồng thời với mỗi quá trình trước, trong và sau khi thực thi hệ thống quản trị hiệu suất, doanh nghiệp sẽ nhận được những giải pháp, tư vấn và giám sát phù hợp với mục tiêu cuối cùng của tổ chức. Cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị cũng giúp cho việc hiện thực hóa các tư duy quản trị của OD CLICK bằng công cụ phần mềm tới gần hơn với các doanh nghiệp Việt. 

Dựa trên tinh thần thẳng thắn và thoải mái, buổi trao đổi đã diễn ra rất thành công với sự đồng thuận, nhất trí của hai bên. Sự hợp tác của OD CLICK và HYPERLOGY sẽ đem đến cho các doanh nghiệp sự bền vững từ nền tảng và sự linh hoạt, hiệu quả trong việc áp dụng hệ thống quản trị công cụ phần mềm. 

Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!