Báo cáo PwC: Ba hành động chiến lược chính hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng để phát triển từ khủng hoảng: 1. Xem xét lại các ưu tiên chiến lược; 2. Tái cấu trúc chi phí nhờ xác định những điểm khác biệt trong chuỗi giá trị; 3. Phát triển nhân lực theo phương thức vận hành mới.

Về bài chuyên môn

Khung năng lực là công cụ quản trị nhân lực hiện đại. Năng lực của đội ngũ thích ứng với yêu cầu của thị trường tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, vấn đề đào tạo là quan trọng và cần dựa trên thước đo về năng lực để xác định kỹ năng nào cần bổ khuyết, tác động hiệu quả công việc.

Trong bối cảnh biến động, mô hình kinh doanh cần sự điều chỉnh dựa trên thấu hiểu nhu cầu khách hàng và năng lực của tổ chức. Tư duy tiếp cận ưu tiên tập trung vào thử nghiệm để tìm ra giải pháp tạo ra giá trị tốt hơn (better answer). Đó là cách tiếp cận của Design thinking, đặt khách hàng làm trung tâm. 

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển nhân lực để thích ứng với bối cảnh mới. Doanh nghiệp được nhập khẩu ôtô qua cảng Nghi Sơn từ ngày 24/1/2022. Đầu tư phát triển kỹ năng cho lao động trong ngành dệt may. Bên cạnh là những tin tức quốc tế: Hàn Quốc chuẩn bị gia nhập hiệp định CPTPP. Thương mại Việt Nam – Ấn Độ còn nhiều tiềm năng để phát triển. Logistics Việt Nam: Tiềm năng phát triển ở thị trường châu Âu – châu Mỹ.

Magazine nghề tư vấn

Chuyên mục Magazine nghề tư vấn hình thành với nội dung, tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu, góc nhìn nhà tư vấn, câu chuyện phía sau nghề tư vấn. 

Tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu

Theo nghiên cứu của BCG, các nhà lãnh đạo tương lai nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, và họ nên làm gương cho những người khác đóng vai trò vừa là người lắng nghe vừa là người học hỏi.

Theo nghiên cứu của Bain and Company, doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm tập trung 5 yếu tố.1.Truyền cảm hứng cho đội ngũ; 2. Đổi mới trong xử lý phản hồi; 3. Nuôi dưỡng văn hóa học tập; 4. Sử dụng thước đo đánh giá hài lòng khách hàng; 5. Liên tục cải tiến cách thức nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo báo cáo của Accenture, gần hai năm gián đoạn cấu trúc xã hội đã dẫn đến sự thay đổi tập thể trong mối quan hệ của mọi người với công việc, hành vi tiêu dùng và công nghệ, thúc đẩy các công ty thiết kế những cách thức kinh doanh mới

Góc nhìn nhà tư vấn

Theo M. Kouzes và Z. Posner, tài sản của lãnh đạo là tương lai. Nhiệm vụ của lãnh đạo là thay đổi. Đóng góp lớn nhất của lãnh đạo không hướng tới lợi nhuận hiện tại, mà là sự phát triển dài hạn của con người và tổ chức để họ có thể thích ứng, thay đổi, phát triển.

Theo Roger Connors, các cá nhân trong tổ chức thường thể hiện 3 loại thái độ chủ yếu khi phải đối mặt với yêu cầu đòi hỏi phải có trách nhiệm lớn hơn: né tránh, tính toán hoặc đón nhận.

Câu chuyện phía sau nghề tư vấn

Các công ty tư vấn hàng đầu có chính sách làm việc và phát triển nhân sự độc đáo.Booz Allen Hamilton cung cấp chương trình FlexEd để đào tạo và cố vấn cho nhân viên nâng cao kỹ năng làm việc. EY xây dựng công cụ “You + money =” hướng dẫn giáo dục và giúp nhân viên quản lý tài chính.

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ MẠNH VƯỢT QUA BIẾN ĐỘNG của Robin Sharma là chuyên gia, nhà tư tưởng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lãnh đạo và phát triển cá nhân. Ông chia sẻ nhấn mạnh 5 trọng tâm cho nhà lãnh đạo để xây dựng đội ngũ gắn kết, chiến thắng đạt mục tiêu chiến lực và doanh số. 1.  Đánh giá cao; 2. Tạo cảm giác “thuộc về’’; 3. Phát triển năng lực.; 4. Chúc mừng những thành tựu; 5. Gắn kết mục tiêu chung.

error: Nội dung đã khóa !!