Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, được hình thành và kết tinh theo thời gian từ những tinh hoa quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là “sức mạnh mềm” của doanh nghiệp trong thu hút và giữ chân khách hàng, là yếu tố gắn kết, phát triển con người trong tổ chức, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể nói doanh nghiệp khác nhau ở văn hóa và cạnh tranh bằng sức mạnh văn hóa tổ chức.

Trong xu thế chuyển đổi số, sự thay đổi môi trường cạnh tranh toàn cầu, hay biến đổi trong tâm lý lao động của thế hệ 9X, thì những thói quen, chuẩn mực, giá trị đã từng tạo nên thành công cho một doanh nghiệp có thể lại là rào cản cho yêu cầu đổi mới phát triển doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phải loay hoay trước những đòi hỏi phải thay đổi văn hóa tổ chức để thích ứng với những thay đổi của thể chế kinh tế, của thế hệ lãnh đạo mới, thị trường cạnh tranh, để duy trì thành công quá khứ của doanh nghiệp. Có thể thấy rằng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp là một quá trình nỗ lực liên tục, vừa định hình chia sẻ các giá trị tích lũy, lại vừa phải điều chỉnh đổi mới các giá trị văn hóa để thích ứng với sự thay đổi.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thực tiễn doanh nghiệp hiện nay không thể tránh khỏi những lầm tưởng hay hạn chế. Nhìn chung các doanh nghiệp đều thấy được sự cần thiết của việc xây dựng VHDN. Thời gian, nhân lực, tiền bạc được đầu tư, nhưng hoạt động xây dựng VHDN thường mang tính bề nổi, được hiểu như hoạt động tinh thần bên trong tổ chức, kiểu phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, Team building, mang tính tuyên truyền, chủ trì của một bộ phận phòng ban, thiếu tính chiều sâu và chưa có sự kết nối với chiến lược và quản trị nhân lực. Nhiều doanh nghiệp thất bại trong phát triển văn hóa do xây dựng thụ động, nhái theo các doanh nghiệp khác, không dựa trên thực tiễn doanh nghiệp hay triết lý riêng có của lãnh đạo. Văn hóa doanh nghiệp chính là bản sắc riêng, nó làm cho doanh nghiệp này không thể lẫn với doanh nghiệp khác dù có cùng sản xuất cùng ngành, cùng sản phẩm như nhau. Vậy nên các doanh nghiệp không thể sao chép hay áp dụng văn hóa của nhau.

Bên cạnh đó, nhận thức một cách hệ thống về quá trình hình thành và phát triển VHDN còn hạn chế do thiếu đào tạo, kiến thức manh mún kiểu cóp nhặt từ nhiều nguồn, công tác truyền thông nội bộ còn thiếu bài bản, thường có tính chất phong trào, không tạo ra sức mạnh thật sự. Điều này làm cho xây dựng văn hóa trở nên nhạt nhẽo, dễ bị cả thèm chóng chán, tinh thần trồi sụt kém hiệu quả. Lúc này, yêu cầu đặt ra là nâng cao nhận thức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và cần vượt qua được sự hời hợt nhận thức để tạo nên một sức mạnh mang tính cộng hưởng hệ thống với bản sắc văn hóa riêng.

Có thể nói rằng, trong bối cảnh cạnh tranh đang diễn ra, xây dựng VHDN đặc biệt cần thiết đối với những doanh nghiệp quy mô vừa đến lớn, từ 300 nhân viên trở lên, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô trên 1000 nhân viên. Trên cơ sở các kinh nghiệm thực tiễn, đúc rút được từ các dự án đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, cộng với nền tảng kiến thức quản trị bài bản, các chuyên gia của OD CLICK xây dựng chương trình đào tạo: “Phát triển Văn hóa doanh nghiệp”, nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam,  với các nội dung chi tiết như sau:

Chương trình phát triển VHDN của OD CLICK mang đến cho đội ngũ quản lý lãnh đạo của quý doanh nghiệp những kiến thức nền tảng và hiểu biết toàn diện về VHDN. Đội ngũ quản lý lãnh đạo sẽ có cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của VHDN, nắm được những nội dung và từng bước hình thành và phát triển một VHDN mạnh. Chương trình đào tạo có sự kết hợp với tư vấn khảo sát Văn hóa tổ chức, xây dựng Chiến lược và hệ thống quản trị Nguồn nhân lực, nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt và hoàn thiện nhất, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và nền kinh tế tri thức.

Qua chương trình đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, chương trình giúp ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý cấp trung thấu hiểu chia sẻ nhận thức chung về ý nghĩa, cấu thành và vai trò của Văn hóa doanh nghiệp; 

Thứ hai, nội dung chương trình mang tính thực tiễn giúp học viên nắm được nắm được các cơ chế và phương thức hình thành, phát triển các giá trị văn hóa hướng đến xây dựng văn hóa đồng bộ và thống nhất. Hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, tạo sự đồng nhất từ trên xuống dưới tổ chức.

Thứ ba, học viên được trang bị và cung cấp các công cụ, phương pháp hiện đại trong việc truyền thông, kiểm soát, đánh giá và khuếch trương văn hóa chuyên nghiệp;

Thứ tư, lan tỏa động lực giúp lôi cuốn sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể nhân viên, xây dựng được môi trường văn hóa doanh nghiệp mạnh, uy tín và phát triển bền vững;

Thứ năm, học viên được khích lệ, truyền cảm hứng và niềm tin vào đội ngũ Ban lãnh đạo, con đường phát triển của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Phương pháp giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo được nghiên cứu công phu, giàu tính thực tiễn, được thiết kế theo đặc thù và yêu cầu của mỗi doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia OD CLICK giàu kinh nghiệm sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, luôn tận tâm theo sát quá trình đào tạo, tư vấn xây dựng chính sách và công cụ, và giám sát hiệu quả sau đào tạo cho mỗi doanh nghiệp, đưa ra những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển trong môi trường kinh doanh biến động của thế kỷ 21.

error: Nội dung đã khóa !!