Về bài chuyên môn

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi tạo ra thách thức lớn cho doanh nghiệp bởi nhiều yếu tố. Theo khảo sát Capgemini với 1700 các lãnh đạo cao cấp, văn hóa tác động đến sự thành công trong chuyển đổi. Việc xây dựng văn hóa số giúp con người trong tổ chức thích ứng với công nghệ và nâng cao năng lực số. Từ đó tạo ra nền tảng tốt và tăng tỷ lệ thành công trong chuyển đổi.

Sự cam kết của đội ngũ là chìa khóa giúp doanh nghiệp thích ứng và đạt mục tiêu chiến lược. Sự cam kết được hình thành khi nhân viên thấy sự hài lòng trong công việc. Họ thấy mình là một phần của tổ chức. Các nhà quản lý cần nắm được yếu tố tạo ra sự hài lòng trong công việc. Dựa vào đó, các nhà lãnh đạo có thể lựa chọn và tập trung đầu tư nguồn lực để tạo ra sự hài lòng của nhân viên, nâng cao sự cam kết.

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp năm 2021-2022. Thị trường UAE tăng nhập hàng hóa từ Việt Nam. Doanh nghiệp dệt may có cơ hội tăng thị phần. Ngành nhựa: chưa tự chủ được nguyên liệu đầu vào. Về tin tức quốc tế có tác động đến kinh tế trong nước. WTO cảnh báo rủi ro đe dọa triển vọng thương mại toàn cầu. Trung Quốc đổi quy trình giao nhận hàng, doanh nghiệp Việt phát sinh thêm chi phí. ASEAN là khu vực đầu tư quan trọng nhất của doanh nghiệp Hàn Quốc

Magazine nghề tư vấn

Chuyên mục Magazine nghề tư vấn hình thành với nội dung, tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu, góc nhìn nhà tư vấn, câu chuyện phía sau nghề tư vấn.

Tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu

Theo nghiên cứu của Bain & Company, chuyển đổi số thành công cần có sự kết hợp công nghệ và các chiến lược để thu hút mọi người từ tất cả các bộ phận của doanh nghiệp.

Nghiên cứu của BCG chỉ ra, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, khai thác tiềm năng của AI sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp.

Góc nhìn nhà tư vấn

Theo Hal Gregersen, một tổ chức chỉ có thể thay đổi ngang bằng với mức mà từng cá nhân trong tổ chức đó thay đổi chính mình. 

Theo David Burkus, để thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, doanh nghiệp nên chú trọng tới 3 động cơ chính: 1. Khả năng tự chủ; 2. Triển vọng thăng tiến; 3. Tính liên đới. Khi nhân viên được trao quyền tự chủ trong công việc,

Câu chuyện phía sau nghề tư vấn

Các công ty tư vấn hàng đầu có chính sách làm việc và phát triển nhân sự độc đáo. Mentoring Program là một trong những chương trình chủ đạo của Putnam. Nó cho phép các cộng sự làm giàu kinh nghiệm chuyên môn của mình bằng cách làm việc với một cộng sự khác. L.E.K. Consulting cam kết đầu tư vào sự phát triển của nhân viên thông qua chương trình Back to the Office Day

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến “Yếu tố cốt lõi trong quản trị sự thay đổi tổ chức” theo quan điểm của John Kotter, một nhà lãnh đạo tư tưởng trong kinh doanh, lãnh đạo và thay đổi. Ông nhấn mạnh nhấn mạnh nền tảng giúp tổ chức có được quá trình thay đổi thành công, yếu tố quan trọng nhất là tạo ra tính cấp thiết cho sự thay đổi trong toàn bộ tổ chức. Các nhà lãnh đạo cần thuyết phục nhân sự, tập trung làm rõ tính cấp thiết của sự thay đổi, tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp cũng như là lợi ích của cá nhân. Điều này tạo ra động lực giúp họ thoát ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi của doanh nghiệp

 

Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!