OD CLICK ĐANG TÌM KIẾM ỨNG VIÊN

  • Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh doanh hay khối Xã hội, chưa tìm được tiếng nói chung với tổ chức do tính cách độc đáo, yêu cầu tiêu chuẩn cao về tổ chức;
  • Tốt nghiệp Sau Đại học, MBA, chưa tìm thấy môi trường phát huy kiến thức hệ thống, đang muốn tìm hướng phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp;
  • Đang là sinh viên năm 3 hay 4 các ngành Kinh tế, Kinh doanh, hay Xã hội, có tư duy Logic tốt, tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng, muốn nâng cao năng lực làm việc, thực hành trong môi trường tri thức và kinh doanh.

Công việc bao gồm:

✍️ Đọc và dịch các bài viết chuyên môn về quản lý doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, phát triển tổ chức, theo sự hướng dẫn của Leader;

✍️ Thiết kế trình bày truyền thông các sản phẩm tư vấn và đào tạo trên Fanpage và gửi đến khách hàng;

✍️ Hỗ trợ triển khai các sản phẩm Tư vấn/Đào tạo theo từng dự án với doanh nghiệp, theo sự hướng dẫn của các chuyên gia;

✍️ Công việc sẽ có 50% yêu cầu là phát triển tri thức chuyên môn, 50% là về kỹ năng truyền thông và các phẩm chất làm việc chuyên nghiệp.

Quyền lợi:

 Môi trường làm việc mang tính tri thức, tiếp xúc với các nhà quản trị thành đạt và chuẩn mực cao;

 Học hỏi và phát triển bản thân về tri thức cùng với nhân cách nghề nghiệp;

 Môi trường làm việc đề cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, tinh thần phụng sự bền vững cho doanh nghiệp;

 Lương thưởng: Thỏa đáng với sự nỗ lực của từng cá nhân (Bao gồm: Lương cứng + thưởng theo dự án + thành tích kinh doanh).

CV ứng viên gửi về:

  • Email: Tuyendung@odclick.com
  • Điện thoại: 098 1155 896 (Ms. Thu)
Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!