GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ – THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC

Tiếp nối chương trình đào tạo “Phát triển kỹ năng chuyên nghiệp” được phối hợp triển khai giữa Công ty Siêu Chung Kỳ và OD CLICK là chuyên đề “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định”.

Chuyên đề được triển khai ngày 27/10/2018 bởi Chuyên gia cao cấp của OD CLICK cùng 25 cán bộ quản lý cấp trung của Siêu Chung Kỳ.

Với kiến thức tổng hợp, chuyên sâu và giàu kinh nghiệm thực tiễn, Chuyên gia Phan Sơn đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung của Siêu Chung Kỳ nắm rõ kiến thức, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Đồng thời, thông qua các bài tập thực hành, thảo luận nhóm, Chuyên gia đã giúp đội ngũ học viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những vấn đề đang gặp phải trong công việc.

Bên cạnh đó, đội ngũ học viên cũng được cung cấp các công cụ, quy trình hữu ích giúp nâng cao hiệu quả trong việc tìm ra vấn đề cốt lõi, các giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề.

Chuyên đề được đánh giá cao bởi đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung của Siêu Chung Kỳ sau ngày đào tạo. Với những kiến thức, kỹ năng và công cụ của chuyên đề đào tạo “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định”, OD CLICK hi vọng sẽ giúp đội ngũ quản lý Siêu Chung Kỳ nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của tổ chức, giúp Siêu Chung Kỳ đạt được những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Chuyên đề đào tạo:

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!