SIÊU CHUNG KỲ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Tiếp tục trong chuỗi chuyên đề đào tạo cho công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ, ngày 26/10/2018 vừa qua chuyên gia OD CLICK lại có cơ hội mang tri thức và kinh nghiệm của mình cùng các học viên là cán bộ quản lý tại Siêu Chung Kỳ cùng nhau tìm hiểu rõ bản chất của văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sở đó củng cố văn hóa doanh nghiệp tại công ty Siêu Chung Kỳ. 

Xuyên suốt trong buổi đào tạo, học viên được chuyên gia OD CLICK phân tích và chỉ rõ nội hàm của văn hóa và văn hóa doanh nghiệp, so sánh đặc trưng văn hóa của Phương Đông và Phương Tây, đặc biệt phân tích rõ bản sắc văn hóa của người Việt để từ đó học viên ứng dụng vào giao tiếp hằng ngày trong nội bộ doanh nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, đồng nghiệp và đặc biệt khi giao tiếp với khách hàng.

Những phân tích và chia sẻ của chuyên gia đã giúp cho mỗi cá nhân định hình tốt hơn góc nhìn về văn hóa doanh nghiệp, từng bước chuẩn hóa và xây dựng một nền văn hóa Siêu Chung Kỳ mạnh.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh đáng chú ý của chuyên đề đào tạo:

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!