Về bài chuyên môn

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng với sự phát triển, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đội ngũ có sự cam kết, khả năng thích ứng công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp tạo giá trị nhiều hơn với khách hàng. Do vậy, việc quản trị nguồn nhân lực cần có sự thay đổi, áp dụng tư duy thiết kế đặt trải nghiệm nhân sự làm trọng tâm để phát triển các chiến lược và chính sách. Đồng thời, doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo kỹ năng quan trọng trong kỷ nguyên số.

Văn hóa số là nền tảng cho chuyển đổi số thành công. Doanh nghiệp cần nuôi dưỡng văn hóa số giúp đội ngũ thích nghi, làm chủ công nghệ cũng như khuyến khích tư duy đổi mới tạo ra giá trị vượt trội trên thị trường. Để chuyển đổi và áp dụng văn hóa số thì các nhà lãnh đạo cần nắm được đặc điểm và có kế hoạch hành động cụ thể

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế số, củng cố chuỗi cung ứng. Thêm chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển nguồn nhân lực logistics thích ứng trước các biến động. Doanh nghiệp Việt ưu tiên dùng hàng nội. Về tin tức quốc tế có tác động đến kinh tế trong nước. Thương mại Trung – Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ chuẩn bị ‘đổ bộ’ vào Việt Nam

Magazine nghề tư vấn

Chuyên mục Magazine nghề tư vấn hình thành với nội dung, tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu, góc nhìn nhà tư vấn, câu chuyện phía sau nghề tư vấn.

Tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu

Theo nghiên cứu của BCG, tập trung vào nhu cầu và kỳ vọng của nhân viên là yếu tố thành công chính trong cuộc cạnh tranh

Theo nghiên cứu của Bain & Company, tổ chức Agile đặc trưng với các nhóm nhỏ, đa chức năng, hoàn toàn chuyên tâm, tập trung vào các cải tiến sáng tạo, đổi mới.

Deloitte cho rằng đại dịch là cơ hội để tái tạo lại doanh nghiệp

Góc nhìn nhà tư vấn

Theo Soren Kaplan, sự đổi mới không chỉ tập trung vào công nghệ, sản phẩm hay dịch vụ – mà còn cả về quy trình làm việc, đối tác, phát triển năng lực và mô hình kinh doanh

Seth Godin khẳng định rằng cách duy nhất để truyền bá một ý tưởng hoặc để thu hút sự chú ý là phải trở nên thật nổi bật

Câu chuyện phía sau nghề tư vấn

Các công ty tư vấn hàng đầu có chính sách làm việc và phát triển nhân sự độc đáo. McKinsey thúc đẩy văn hóa phản hồi trong tổ chức. Theo đó, nhân viên phản hồi với nhà quản lý thông qua cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút,hai tuần một lần. Accenture tập trung phát triển con người. Họ nuôi dưỡng văn hóa “Can do attitude”

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến “Truyền cảm hứng cho đội ngũ trong bối cảnh thách thức” theo quan điểm của Simon Sinek, một tác giả, diễn giả truyền cảm hứng về lãnh đạo. Ông cho rằng để truyền cảm hứng cho đội ngũ, trước hết các nhà lãnh đạo phải có niềm tin về tầm nhìn, giá trị và con đường của tổ chức đang đi. Khi có nền tảng vững vàng thì trước khó khăn đều có thể thích ứng và vượt qua với các điều chỉnh chiến lược phù hợp. Lãnh đạo có niềm tin vững chắc có thể khích lệ và tạo ra động lực cho đội ngũ.

 

Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!