Đứng trước sự biến động của môi trường, cùng với tầm nhìn dài hạn và bền vững trong phát triển tổ chức, hiện nay, xu hướng doanh nghiệp chuyển từ tư duy khai thác nguồn lực và lợi thế, sang tư duy phát triển bền vững dựa trên năng lực hệ thống chiến lược là điều kiện tất yếu. Đặc biệt, đối với ngành du lịch – nhà hàng – khách sạn, việc chuyển đổi từ cơ cấu tổ chức thực hiện mục tiêu nhằm đạt được tính hiệu quả và hiệu suất sang hướng tích hợp hệ thống của các yếu tố: Con người, Chiến lược, Cơ cấu, Quy trình, và sự Phối hợp sẽ giúp doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh, sự trải nghiệm tích cực cho khách hàng, cũng như sự đổi mới và thích ứng trong bối cảnh toàn cầu.

Nền tảng tổ chức vững mạnh sẽ giúp doanh nghiệp phát triển hài hòa trên một tổng thể nhất quán và liên tục, giúp hiện thực hóa các chiến lược dài hạn theo con đường phù hợp và hiệu quả nhất vì sự phát triển bền vững. Do đó, việc thiếu nền móng căn bản, chạy theo những sự vụ hay thiếu những công cụ quản trị, hoặc có mà không hiệu quả, không phù hợp với doanh nghiệp sẽ gây ra những tốn kém về thời gian, nguồn lực và làm giảm động lực, sự cam kết của nhân viên.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực nhà hàng – khách sạn trong việc xây dựng nền tảng hướng đến phát triển tổ chức, tập trung vào khơi dậy năng lực tổ chức từ bên trong, ngày 23/08/2020 vừa qua, tại Ninh Bình, OD CLICK đã hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết 4 câu hỏi tiếp theo trong 5 câu hỏi chiến lược tổ chức:

  • Sứ mệnh của tổ chức là gì?
  • Khách hàng của tổ chức là ai?
  • Khách hàng đánh giá cao điều gì?
  • Thành quả của tổ chức là gì?
  • Kế hoạch của tổ chức như thế nào?

Chương trình tư vấn là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa hai bên, giúp doanh nghiệp xây dựng nền móng tổ chức, xác định khách hàng mục tiêu, tập trung vào sản phẩm/ dịch vụ tốt nhất cung cấp cho khách hàng. Đồng thời, thay đổi tư duy, nhận thức; trang bị kiến thức nền tảng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm sẵn sàng ứng phó trước những thách thức của môi trường biến động và dần hình thành văn hóa học tập, xây dựng tổ chức phát triển bền vững.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh đáng nhớ trong chương trình:

Thấu hiểu những thách thức của doanh nghiệp trong việc xây dựng tổ chức vững mạnh, xuyên qua khủng hoảng và hướng đến sự phát triển bền vững, OD CLICK đã thiết kế chương trình tư vấn Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức gắn với 5 câu hỏi chiến lược nhằm hướng đến việc tạo dựng nền tảng sẵn sàng cho triển khai hệ thống và chuyên sâu tư vấn về Quy trình và Chính sách quản trị nhân lực, đồng thời đạt được 3 mục tiêu: 
1. Giúp toàn bộ đội ngũ nhân sự của tổ chức có suy nghĩ một cách chiến lược và hệ thống về nền tảng doanh nghiệp
2. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo gắn nhiệm vụ cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức
3. Truyền động lực về ý nghĩa công việc, thúc đẩy gắn kết đội ngũ nhân sự

Đối với các ngành sử dụng nhiều nhân lực như Khách sạn – Du lịch, IT, Bất động sản, thì vai trò của việc xây dựng nền tảng tổ chức thống nhất, tinh gọn là vô cùng quan trọng. Bởi một nền tảng vững chắc sẽ tạo động lực cho sự gắn kết giữa nhân sự và tổ chức. OD CLICK cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện khảo sát nền tảng tổ chức, phỏng vấn tư duy tầm nhìn lãnh đạo, kết hợp với đánh giá lợi thế cạnh tranh và tham vấn coaching để cùng thiết kế, xây dựng nền tảng doanh nghiệp phát triển bền vững.

error: Nội dung đã khóa !!