Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) là doanh nghiệp FDI hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất. Làm việc với VPIC1 tạo cảm hứng cho OD CLICK về tính hệ thống, yêu cầu chất lượng, nền tảng với con người là trọng tâm. Được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Công ty, OD CLICK tiếp tục đồng hành với chương trình đào tạo tiếp theo giúp nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự.

Hôm nay, Chương trình đào tạo về phát triển tư duy cho đội ngũ quản lý Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 đang diễn ra trong không khí tích cực, lan tỏa tri thức từ sự trao đổi cởi mở giữa Chuyên gia và học viên. Chương trình được OD CLICK thiết kế và phối hợp thực hiện cùng VPIC1, xuất phát từ sự thấu hiểu về nhu cầu, thách thức từ thị trường đòi hỏi sự nâng cao trong năng lực của đội ngũ nhân sự.

OD CLICK rất ấn tượng về sự chỉnh chu, chuẩn mực cao trong phương pháp làm việc của VPIC1 từ việc xác định rõ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu nội dung đến công tác chuẩn bị lớp học, tạo nên sự thành công về giá trị tri thức của học viên và tăng tính kết nối giữa nhân sự.

Đội ngũ OD CLICK luôn đặt lợi ích và giá trị cho Khách hàng lên hàng đầu, đồng hành phát triển tổ chức cùng các Doanh nghiệp, trong đó có các FDI mạnh.

error: Nội dung đã khóa !!