Các doanh nghiệp đã ý thức được để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và biến động như hiện nay, nguồn nhân lực trong tổ chức đóng vai trò quyết định. Đội ngũ gắn kết trong tổ chức và cam kết với giá trị chung là chìa khóa hình thành doanh nghiệp mạnh. Xuất phát từ sự thấu hiểu này, OD CLICK có chương trình giúp xây dựng sự cam kết và gắn kết đội ngũ cho Công ty Đại Hà. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán kiểm toán đã cung cấp dịch vụ đến nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong và ngoài nước.
 
Chương trình là sự hợp tác dài hạn được thực hiện bao gồm khảo sát, đào tạo định hướng, phỏng vấn sâu và đề xuất giải pháp. Thông qua đó, OD CLICK có định hướng giải pháp về môi trường công tác và chương trình đào tạo đội ngũ. Đồng thời tập trung vào triển khai truyền thông nội bộ và xác định văn hóa doanh nghiệp, trọng tâm là sự khác biệt trong tư duy quản lý và nhân thức của nhân viên. Đích đến là hình thành văn hóa tổ chức mạnh, nền tảng cho sự phát triển triển bền vững của doanh nghiệp.
 
Có thể thấy, đầu tư cho con người và tổ chức sẽ tạo ra giá trị vô hình, làm nền móng để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi bước vào kỷ nguyên công nghệ và sự cạnh tranh, nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi chỉ đội ngũ có năng lực, gắn kết và cam kết với giá trị tổ chức mới vận hành tốt công nghệ và mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội.
error: Nội dung đã khóa !!