Về hoạt động với khách hàng

Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức và sự gắn kết đội ngũ doanh nghiệp lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Về bài chuyên môn

Trong xu thế chuyển đổi số doanh nghiệp, quản trị sự thay đổi là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Bản chất chuyển đổi số tạo ra sự chuyển đổi lớn trong tổ chức, tác động đến các khía cạnh nền tảng như Lãnh đạo, Chiến lược, Văn hóa, Mô hình kinh doanh. Quản trị sự thay đổi luôn là thách thức, đòi hỏi một quy trình và kế hoạch hành động rõ ràng

Với bối cảnh cạnh tranh, năng lực của nhà lãnh đạo đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Việc xác định những năng lực nào quan trọng sẽ thúc đẩy sự hoàn thiện bản thân. Đồng thời cũng là thước đo giúp doanh nghiệp đánh giá nhà lãnh đạo hiệu quả hay không.

Magazine nghề tư vấn

Chuyên mục mới Magazine nghề tư vấn hình thành với nội dung, tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu, góc nhìn nhà tư vấn, câu chuyện phía sau nghề tư vấn.

Tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu

Theo nghiên cứu của Deloitte, 5G và WiFi 6 sẽ là động lực chính của kết nối và kinh doanh

Theo nghiên khảo sát của EY, doanh nghiệp trong tương lai cần thích ứng với thị trường cạnh tranh, sử dụng công nghệ, dựa trên dữ liệu, lấy con người làm trung tâm, đổi mới và tính bền vững.

KPMG nhận định “Với việc chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng trở nên phức tạp, các doanh nghiệp cần các nhà lãnh đạo kỹ thuật số ở tất cả các cấp và chức năng để thành công”

Góc nhìn nhà tư vấn

David Rogers nhận định chuyển đổi số không phải vấn đề về công nghệ — mà là vấn đề về chiến lược và cách tư duy mới.

Philip Kotler cho rằng nếu nhân tài trong doanh nghiệp có dấu hiệu chống đối, doanh nghiệp cần lắng nghe, thấu hiểu và thiết lập một quy trình phản hồi hiệu quả.

Câu chuyện phía sau nghề tư vấn

Các công ty tư vấn hàng đầu có chính sách làm việc và phát triển nhân sự độc đáo. Deloitte loại bỏ giờ hành chính để ưu tiên sự linh hoạt của nhân viên. Oliver Wyman không áp dụng mô hình phát triển “thăng chức hoặc bị đuổi” (up or out). Nhân viên ở đây có rất nhiều sự lựa chọn để phát triển sự nghiệp trên khắp toàn cầu.

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến vấn đề “Truyền đạt tầm nhìn cho sự thay đổi” theo quan điểm của John P. Kotter, một nhà tư tưởng trong kinh doanh, lãnh đạo và thay đổi. Theo quản điểm của ông, truyền đạt tầm nhìn cho sự thay đổi hiệu quả cần có sự thấu hiểu nhân sự các cấp. Với mỗi đối tượng khác nhau cần có phương thức truyền đạt khác nhau và cần có sự kiên trì hàng ngày. Đồng thời, ông nhấn mạnh nội dung cần truyền đạt hướng đến trả lời 3 câu hỏi

  1. Tại sao cần phải thay đổi, áp dụng cái mới? truyền thông cần xuất phát từ động lực của việc thay đổi. Có thể từ vấn đề bên trong doanh nghiệp hay tác động từ thị trường như việc doanh nghiệp mất khách hàng vào tay đối thủ, hiệu quả kinh doanh giảm sút, nhân sự thiếu động lực và sự cam kết với công việc.
  2. Những thay đổi đó là gì? câu hỏi này đề cập đến lý giải rõ nội hàm, nội dung của thay đổi này. Nó là thay đổi lớn về cơ cấu, văn hóa, chiến lược hay những thay đổi mang tính ngắn hạn như kế hoạch và cách thức tiếp cận khách hàng.
  3. Thay đổi này có tác động gì đến sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai? Câu hỏi này cần làm rõ về mối quan hệ của sự thay đổi với thành công của doanh nghiệp. 

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Định hướng quản lý nhân lực ở doanh nghiệp: Nên đầu tư vào lực lượng lao động. Phát triển thương mại trong nước dựa trên nền tảng số hóa. Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi bỏ thuế quan đối với Việt Nam. EU áp thuế VAT hàng hóa trực tuyến: Doanh nghiệp cần chiến lược bài bản.error: Nội dung đã khóa !!