KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NỀN TẢNG TỔ CHỨC CHO NINH BÌNH HIDDEN CHARM

Hai trọng tâm phát triển không thể tách rời của các doanh nghiệp là phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng nền tảng tổ chức hướng đến phát triển dài hạn. Nền tảng tổ chức là cơ sở để doanh nghiệp định hướng các hoạt động của mình trong ngắn hạn và cả dài hạn. Tuy nhiên thực trạng doanh nghiệp vẫn đang tồn tại hai trụ cột đó chưa được tương xứng, thường xu hướng thiên lệch sang hướng tập trung vào quản trị công việc, tập trung vào kinh doanh mà “lãng quên” đầu tư cho năng lực tổ chức.

Biểu hiện rõ thấy của việc tập trung vào quản trị công việc là sự căng thẳng trong nhân sự, nhân sự mất động lực làm việc và dần dần sẽ rời bỏ tổ chức. Quản trị theo phong cách này chỉ tồn tại trong môi trường ổn định, ít biến động mà dường như không còn tồn tại ở thế giới ngày nay.

Bản chất của quản lý là cân bằng giữa hiệu quả/hiệu suất với năng lực tổ chức. Đầu tư cho năng lực tổ chức là xây dựng hệ thống bền vững, tự chủ được nhân viên và tạo ra một sự tự vận hành của tổ chức, đặc biệt phương pháp này rất phù hợp với môi trường cạnh tranh và biến động như hiện nay.

OD CLICK mang năng lực về tri thức và kinh nghiệm của mình vào hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Bình Hidden Charm xây dựng nền tảng hướng đến phát triển tổ chức. Phương pháp Tư vấn của OD CLICK tập trung vào khơi dậy năng lực tổ chức từ bên trong, giúp doanh nghiệp xác lập nền tảng phát triển vững chắc, tuyệt đối không làm thay cho doanh nghiệp, cùng đồng hành để giúp doanh nghiệp tự lý giải được 5 câu hỏi quan trọng nhất:

  • Tuyên ngôn sứ mệnh của công ty là gì?
  • Khách hàng của công ty là ai?
  • Khách hàng mong đợi điều gì?
  • Nền tảng năng lực cốt lõi của tổ chức là gì
  • Kế hoạch thực thi của doanh nghiệp ra sao?

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi làm việc đầu tiên của hai đơn vị: 

 

Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!