Đào tạo phát triển năng lực cho doanh nghiệp với đội ngũ lãnh đạo trẻ nhiệt huyết, thế hệ Gen Z mang đến nhiều trải nghiệm chuyển giao tri thức và bài học định hướng. Doanh nghiệp thành công tập trung phát triển năng lực trí tuệ và năng lực con người bên cạnh năng lực bán hàng. Hài hòa 3 trụ cột mới tạo nên một tổ chức mạnh. Điều này đòi hỏi nhận thức của Ban lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt để hình thành định hướng phát triển bền vững.
 
Doanh nghiệp chỉ tập trung vào bán hàng, dựa vào số đông sẽ có được thành quả nhanh khi cơ hội thị trường đến, nhưng sẽ thiếu sự bền vững trước thị trường biến động. Chỉ tập trung khai thác nhân lực mà thiếu sự chú trọng đầu tư phát triển sẽ khó đưa doanh nghiệp tiến xa.  
 
Thế hệ nhân sự Gen Z có nhu cầu rất đa dạng. Ngoài kiếm sống thì họ mong muốn sự tăng trưởng tri thức, môi trường làm việc lành mạnh, hạnh phúc, chia sẻ tích cực, tham gia hiện thực hóa sứ mệnh công ty. Sự chuyển giao lực lượng lao động mới đòi hỏi khả năng quản trị nguồn nhân lực để thu hút, giữ chân và phát triển, hình thành đội ngũ mạnh, tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 
Trải qua hai ngày đào tạo Leadership, đội ngũ OD CLICK được truyền cảm hứng từ Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý công ty về sự đầu tư phát triển cho nhân sự, chủ động học hỏi, dám dấn thân và sẵn sàng thay đổi. Đây là tinh thần của lãnh đạo trẻ và định hướng đúng của doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.
 
 
Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!