Magazine nghề tư vấn

Magazine nghề tư vấn số 74: Vấn đề nhân lực và định hướng quản trị mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Nghiên cứu Deloitte: Nguồn nhân lực ngày nay có sự thay đổi trong hành vi.[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 7: Quản trị kế hoạch và công việc trong môi trường biến động

GÓC NHÌN NHÀ TƯ VẤN Theo Dave Ulrich, những ám ảnh về việc quản lý những điều không chắc chắn có thể dẫn đến vô[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 1: 3 nhiệm vụ trọng tâm phát triển doanh nghiệp năm nay

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Báo cáo của Deloitte, xu hướng phát triển năm nay của doanh nghiệp tập trung[...]

3 Mối Quan hệ trong Tổ chức hiệu quả

Theo Yves Morieux và Diana Dosik, tốc độ của công nghệ và sự thay đổi về khoảng cách địa lý (trong bối cảnh làm việc[...]

Magazine nghề tư vấn số 56: Trọng tâm phát triển doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng 2022

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU 1. Nghiên cứu Deloitte, các doanh nghiệp ngành hàng sản phẩm tiêu dùng 2022 cần[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 54: Định hướng doanh nghiệp chiếm ưu thế trong kỷ nguyên số

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Nghiên cứu McKinsey: Bốn phương pháp giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế trong hệ sinh[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 53: Định hướng phát triển lãnh đạo kỷ nguyên số

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Nghiên cứu BCG, xu thế lãnh đạo phát triển những nét mới trong phong cách[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 52: Bài học cho doanh nghiệp bán lẻ

  TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU   1. Báo cáo Bain & Co: 6 phương diện giúp doanh nghiệp bán[...]

error: Nội dung đã khóa !!