Tổ chức mạnh nhờ vào sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Hoạt động đào tạo hướng đến chuyển giao tri thức, chứ không phải chỉ là kiến thức. Tri thức có tính áp dụng, gắn với thực tiễn doanh nghiệp, nâng cao năng lực và mở rộng nhận thức cho đội ngũ.
 
Tuần qua, OD CLICK đã đồng hành tổ chức chuỗi chương trình đào tạo phát triển năng lực, mở rộng nhận thức cho đội ngũ nhân sự, doanh nghiệp tư vấn xây dựng. Mục tiêu hướng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh.
 
(Chuyên gia tương tác với học viên)
Hiệu quả buổi đào tạo vừa qua đến từ sự phối hợp chặt chẽ. Doanh nghiệp có sự chuẩn bị truyền thông trước, tạo sự sẵn sàng cho đội ngũ. Chuyên gia truyền tải tri thức gắn với thực tiễn, khơi gợi sự tự nhận thức, kết hợp với đánh giá trong quá trình. Mục tiêu giúp đội ngũ tự tổng kết, cô đọng được những tri thức.
 
(Học viên tham gia bài tập nhóm để ghi nhớ kiến thức)
 
Đầu tư đào tạo là sự trưởng thành trong quản trị, nhưng theo đó là vấn đề xác định hiệu quả đào tạo, đội ngũ tiếp thu được những gì. Công ty tập trung vào vấn đề này, để liên tục đánh giá trong quá trình giảng dạy. Đồng thời sau mỗi chương trình, sẽ tổng kết, đo lường và báo cáo chất lượng đào tạo đến doanh nghiệp.
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI❗️
📲Hotline: 0981155896
🏢Hancorp plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
📩 Support@odclick.com
error: Nội dung đã khóa !!