Khởi động một ngày đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp sản xuất. Chương trình đào tạo diễn ra với chất lượng tốt, hiệu quả về tính tri thức gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Nội dung trao đổi trong chương trình tạo sự kết nối, khơi dậy động tính, năng lực học hỏi của đội ngũ quản lý, phát triển tri thức thích ứng với bối cảnh sau Covid. Học viên cho thấy sự chủ động trong tiếp thu kiến thức, cởi mở đưa ra ý kiến. Chuyên gia tổng kết đưa ra những phương pháp và truyền đạt những kỹ năng trọng yếu cho đội ngũ quản lý.
 
(Học viên trao đổi cởi mở với chuyên gia)
Hiệu quả của chương trình đến từ sự đồng điệu và thấu hiểu hai bên. Tư vấn trưởng công ty đã có đánh giá dựa trên đặc thù doanh nghiệp, xây dựng nội dung đào tạo phù hợp, đề cao tính ứng dụng và thay đổi nhận thức. Về phía doanh nghiệp có sự sẵn sàng, chủ động trong tiếp thu và trau dồi kiến thức. Học viên tích cực tham gia vào bài học, cởi mở đưa ra ý kiến, nắm bắt vấn đề. 
 
(Học viên tích cực tham gia các hoạt động)
Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!