OD CLICK ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ADEMAX

Nằm trong kế hoạch đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp Ademax, sáng ngày 8/3/2019 chuyên gia Đỗ Tiến Long đã có buổi đào tạo tổng thể đội ngũ cán bộ quản lý và Ban lãnh đạo công ty cổ phần Ademax. 

Trọng tâm của buổi chia sẻ, chuyên gia nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phát triển năng lực của mỗi cá nhân làm sao để thích ứng với sự phát triển của tổ chức và sẵn sàng đương đầu với những thách thức của thị trường. Nhiệm vụ xuyên suốt của một doanh nghiệp gồm có: Thu hút nhân sự hiệu quả; Triển khai chiến lược kinh doanh tốc độ, hệ thống và cuối cùng là xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh mà bản chất chính là tạo ra sự tự vận hành của tổ chức.

Buổi đào tạo là bước đầu tiên trong tiến trình hỗ trợ doanh nghiệp Ademax, triết lý của OD CLICK là luôn đề cao sức mạnh tập thể trong việc xây dựng và phát triển tổ chức. Tái cơ cấu doanh nghiệp được tạo dựng trên nền tảng sự đồng bộ về tư tưởng và tầm nhìn chung của mỗi cá thể trong doanh nghiệp.

 

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi đào tạo:

(Cán bộ quản lý Miền Trung và Nam tham gia học trực tuyến)

 

 

 

 

 

error: Nội dung đã khóa !!