Tin tức

OD CLICK ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN PHƯỚC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP TRUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ[...]

CÔNG TY OD CLICK TUYỂN GẤP 02 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

CÔNG TY OD CLICK TUYỂN GẤP 02 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về tư vấn chiến lược,[...]

OD CLICK THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Với mục tiêu nâng cao năng lực Lãnh đạo đặc biệt là công tác quản trị nguồn nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo, Sáng[...]

TALKSHOW CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG “BSC VÀ KPIS TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN”

Công ty Tư vấn Quản lý OD CLICK là công ty hàng đầu về Tư vấn chiến lươc, Tư vấn nhân sự và Đào tạo[...]

OD CLICK THIẾT KẾ TỔ CHỨC VÀ NỀN TẢNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP CÙNG NHÓM LÃNH ĐẠO 9X

Thiết kế Tổ chức và nền tảng Chiến lược doanh nghiệp cùng nhóm Lãnh đạo 9X Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2018, nhóm lãnh[...]

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY PHẦN MỀM MISA VÀ OD CLICK

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY PHẦN MỀM MISA VÀ OD CLICK Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2018 tại văn phòng[...]

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẬP ĐOÀN A25 HOTEL VÀ CÔNG TY OD CLICK

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẬP ĐOÀN A25 HOTEL VÀ CÔNG TY OD CLICK Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại Tập đoàn[...]

MỘT NĂM NHÌN LẠI NĂNG SUẤT CỦA NGƯỜI VIỆT

MỘT NĂM NHÌN LẠI NĂNG SUẤT CỦA NGƯỜI VIỆT Năm 2017 là một năm khởi sắc đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo thống[...]

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG BÁN LẺ HIỆN NAY

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG BÁN LẺ HIỆN NAY Việt Nam đã và đang được đánh giá là một trong những thị trường[...]

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT 1000 DOANH NGHIỆP VỀ SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT 1000 DOANH NGHIỆP VỀ SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN Thống kê của Gallup cho thấy hơn 70% nhân viên tại[...]

error: Nội dung đã khóa !!