Tin tức

Đào tạo cán bộ cấp cơ sở doanh nghiệp FDI sản xuất

Doanh nghiệp thành công dựa trên 2 trụ cột chính là hệ thống minh bạch với các nguyên tắc tổ chức, chính sách, chế độ[...]

Đồng hành chuyển giao tri thức doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI có năng lực cạnh tranh tốt và thành công trên thị trường khi họ tập trung vào hai trọng tâm là hệ[...]

Khung năng lực: Quy trình và Công cụ

Khung năng lực là một công cụ quản trị nhân lực hiện đại được nhiều doanh nghiệp ưu tiên xây dựng, gắn với đặc thù[...]

Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp sản xuất

Khởi động một ngày đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp sản xuất. Chương trình đào tạo diễn ra với chất lượng tốt, hiệu quả[...]

Quản trị nhân tài: Quy trình & Công cụ

QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ NHÂN TÀI Trong bối cảnh công nghệ phát triển và sự cạnh tranh ngày càng lớn, nguồn nhân[...]

Hướng dẫn xây dựng BSC trong doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BSC TRONG DOANH NGHIỆP BSC (Balanced Scorecard) là công cụ quản trị hiệu suất phổ biến giúp cho tổ chức xác[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 7: Quản trị kế hoạch và công việc trong môi trường biến động

GÓC NHÌN NHÀ TƯ VẤN Theo Dave Ulrich, những ám ảnh về việc quản lý những điều không chắc chắn có thể dẫn đến vô[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 1: 3 nhiệm vụ trọng tâm phát triển doanh nghiệp năm nay

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Báo cáo của Deloitte, xu hướng phát triển năm nay của doanh nghiệp tập trung[...]

Hướng dẫn xây dựng BSC trong doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BSC TRONG DOANH NGHIỆP BSC (Balanced Scorecard) là công cụ quản trị hiệu suất phổ biến giúp cho tổ chức xác[...]

3 Mối Quan hệ trong Tổ chức hiệu quả

Theo Yves Morieux và Diana Dosik, tốc độ của công nghệ và sự thay đổi về khoảng cách địa lý (trong bối cảnh làm việc[...]

error: Nội dung đã khóa !!