Tin tức

Đại dịch là cơ hội để doanh nghiệp “tái tạo” kinh doanh

Về bài chuyên môn Sự đổi mới là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số hiện nay. Mục[...]

Thách thức với chuyển đổi số là văn hóa, vấn đề con người, không phải công nghệ

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình gắn với sự hài lòng khách hàng, gắn kết của nhân sự[...]

Chuyển đổi số: Cơ sở hạ tầng công nghê, mô hình hoạt động phù hợp, văn hóa sẵn sàng sự thay đổi

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp ngành[...]

Quản trị nhân tài: thúc đẩy sự cam kết và gắn bó của nhân sự với công việc

Về bài chuyên môn Chiến lược và văn hóa là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh biến[...]

Đặt nhân viên làm trung tâm là yếu tố tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng với sự phát triển, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.[...]

Chuyển đổi số thành công: sự kết hợp yếu tố công nghệ và chiến lược thu hút nhân sự

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi tạo[...]

Phát triển trong bối cảnh thách thức: cần tư duy thích ứng và quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

Về bài chuyên môn Quản trị hiệu suất là trọng tâm chiến lược, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong[...]

Chuyển đổi số: vấn đề thay đổi tư duy lãnh đạo về kinh doanh và vận hành doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Doanh nghiệp Việt đang trong giai đoạn quan trọng khi cần đẩy nhanh tốc độ theo kịp được xu thế trên[...]

Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp FDI sản xuất

Đầu tư vào nguồn nhân lực là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Với đội ngũ giỏi chuyên môn và gắn kết,[...]

Đầu tư nguồn nhân lực: nền tảng cho phát triển doanh nghiệp

Về hoạt động khách hàng Tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhóm FDI sản xuất Về bài chuyên môn Nguồn[...]

error: Nội dung đã khóa !!