Tin tức

Câu chuyện trải nghiệm nhân viên tại Google

Kỷ nguyên chuyển đối số và giai đoạn hậu COVID-19 chứng kiến hàng loạt những xáo trộn và thay đổi đáng kể về môi trường[...]

Phát triển năng lực cán bộ quản lý

Trong nền kinh tế toàn cầu, con người và công nghệ là hai cột trụ tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Công nghệ[...]

Phát triển tổ chức cho chuyển đổi số

Chuyển đối số không còn là lựa chọn mà trở thành xu thế tất yếu gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Trọng tâm[...]

Leadership Development cho thế hệ lãnh đạo trẻ doanh nghiệp

Đào tạo phát triển năng lực cho doanh nghiệp với đội ngũ lãnh đạo trẻ nhiệt huyết, thế hệ Gen Z mang đến nhiều trải[...]

Phát triển năng lực bổ trợ cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp

Hoạt động đào tạo nhân sự là khoản đầu tư dài hạn, được hoàn trả lại là hiệu quả công việc và sự tăng trưởng[...]

Đào tạo cán bộ cấp cơ sở doanh nghiệp FDI sản xuất

Doanh nghiệp thành công dựa trên 2 trụ cột chính là hệ thống minh bạch với các nguyên tắc tổ chức, chính sách, chế độ[...]

Đồng hành chuyển giao tri thức doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI có năng lực cạnh tranh tốt và thành công trên thị trường khi họ tập trung vào hai trọng tâm là hệ[...]

Khung năng lực: Quy trình và Công cụ

Khung năng lực là một công cụ quản trị nhân lực hiện đại được nhiều doanh nghiệp ưu tiên xây dựng, gắn với đặc thù[...]

Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp sản xuất

Khởi động một ngày đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp sản xuất. Chương trình đào tạo diễn ra với chất lượng tốt, hiệu quả[...]

Quản trị nhân tài: Quy trình & Công cụ

QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ NHÂN TÀI Trong bối cảnh công nghệ phát triển và sự cạnh tranh ngày càng lớn, nguồn nhân[...]

error: Nội dung đã khóa !!