Category Archives: Tin tức

Vĩ đại do lựa chọn

Vĩ đại do lựa chọn Tác giả: Jim Collins Hình ảnh: Nội dung: Cũng đi [...]

Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm Tác giả: Dale Carnegie Hình ảnh: Nội dung: Đắc Nhân Tâm chính [...]

Xây dựng để trường tồn

Xây dựng để trường tồn Tác giả: Jim Collins & Jerry I. Porras Hình ảnh: [...]

Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo

Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Nội dung: Đối với người lãnh đạo, và [...]

Trực giác chiến lược

Trực giác chiến lược Nội dung: Cuốn sách “Trực giác chiến lược” của William Duggan [...]

Nhà lãnh đạo 360o 

Nhà lãnh đạo 360o  Nội dung: Trong bộ sách về lãnh đạo của John C. [...]

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo là cuốn sách đúc kết hơn [...]

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Bên cạnh cuốn sách “Tinh hoa lãnh đạo”, John C. Maxwell còn nổi tiếng với [...]

Tinh hoa lãnh đạo

“Tinh hoa lãnh đạo” là một trong những cuốn sách hay dành cho những nhà [...]

Từ tốt đến vĩ đại

Nội dung sách: Từ tốt đến vĩ đại là một trong những cuốn sách có giá [...]

1 Comment

error: Nội dung đã khóa !!