Tin tức

Các định hướng phát triển quan trọng với doanh nghiệp

ĐIỂM TIN NỔI BẬT TUẦN QUA Doanh nghiệp Việt định hướng bán hàng đa kênh và chuyển đổi số (Theo ICT news) Khảo sát PwC:[...]

Magazine nghề tư vấn số 56: Trọng tâm phát triển doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng 2022

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU 1. Nghiên cứu Deloitte, các doanh nghiệp ngành hàng sản phẩm tiêu dùng 2022 cần[...]

Trọng tâm phát triển doanh nghiệp cho nhà lãnh đạo

 ĐIỂM TIN TUẦN:  Nghiên cứu của BCG, môi trường kinh doanh và văn hóa khách hàng đang thay đổi nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo[...]

Sản phẩm đào tạo chương trình khảo sát mới năm 2022

CÁC SẢN PHẨM ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT MỚI NĂM 2022 Năm 2022, doanh nghiệp đứng trước các mục tiêu tăng trưởng mới[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 54: Định hướng doanh nghiệp chiếm ưu thế trong kỷ nguyên số

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Nghiên cứu McKinsey: Bốn phương pháp giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế trong hệ sinh[...]

Năng lực lãnh đạo số quyết định thành bại chuyển đổi số

Điểm tin trong tuần: 1. Năng lực lãnh đạo số quyết định thành bại chuyển đổi số (Theo Tạp chí Kinh tế Việt Nam) 2.[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 53: Định hướng phát triển lãnh đạo kỷ nguyên số

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Nghiên cứu BCG, xu thế lãnh đạo phát triển những nét mới trong phong cách[...]

Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghệ thông tin

Điểm tin trong tuần: Theo khảo sát BCG: 40% nhân sự lĩnh vực CNTT đang có xu hướng bỏ việc và tìm kiếm cơ hội[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 52: Bài học cho doanh nghiệp bán lẻ

  TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU   1. Báo cáo Bain & Co: 6 phương diện giúp doanh nghiệp bán[...]

Yếu tố tạo nên doanh nghiệp thành công trong kỷ nguyên số

Yếu tố tạo nên doanh nghiệp thành công trong kỷ nguyên số Theo Jim Collins and Jerry Porras, những doanh nghiệp “có tầm nhìn” có[...]

error: Nội dung đã khóa !!