Tin tức

Hướng dẫn xây dựng BSC trong doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BSC TRONG DOANH NGHIỆP BSC (Balanced Scorecard) là công cụ quản trị hiệu suất phổ biến giúp cho tổ chức xác[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 7: Quản trị kế hoạch và công việc trong môi trường biến động

GÓC NHÌN NHÀ TƯ VẤN Theo Dave Ulrich, những ám ảnh về việc quản lý những điều không chắc chắn có thể dẫn đến vô[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 1: 3 nhiệm vụ trọng tâm phát triển doanh nghiệp năm nay

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Báo cáo của Deloitte, xu hướng phát triển năm nay của doanh nghiệp tập trung[...]

Hướng dẫn xây dựng BSC trong doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BSC TRONG DOANH NGHIỆP BSC (Balanced Scorecard) là công cụ quản trị hiệu suất phổ biến giúp cho tổ chức xác[...]

3 Mối Quan hệ trong Tổ chức hiệu quả

Theo Yves Morieux và Diana Dosik, tốc độ của công nghệ và sự thay đổi về khoảng cách địa lý (trong bối cảnh làm việc[...]

Các định hướng phát triển quan trọng với doanh nghiệp

ĐIỂM TIN NỔI BẬT TUẦN QUA Doanh nghiệp Việt định hướng bán hàng đa kênh và chuyển đổi số (Theo ICT news) Khảo sát PwC:[...]

Magazine nghề tư vấn số 56: Trọng tâm phát triển doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng 2022

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU 1. Nghiên cứu Deloitte, các doanh nghiệp ngành hàng sản phẩm tiêu dùng 2022 cần[...]

Trọng tâm phát triển doanh nghiệp cho nhà lãnh đạo

 ĐIỂM TIN TUẦN:  Nghiên cứu của BCG, môi trường kinh doanh và văn hóa khách hàng đang thay đổi nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 54: Định hướng doanh nghiệp chiếm ưu thế trong kỷ nguyên số

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Nghiên cứu McKinsey: Bốn phương pháp giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế trong hệ sinh[...]

Năng lực lãnh đạo số quyết định thành bại chuyển đổi số

Điểm tin trong tuần: 1. Năng lực lãnh đạo số quyết định thành bại chuyển đổi số (Theo Tạp chí Kinh tế Việt Nam) 2.[...]

error: Nội dung đã khóa !!