Tin tức

Lợi ích khách hàng là tiêu chí phát triển doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái xã hội cũng đã sự thay đổi mạnh mẽ và[...]

Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức và gắn kết đội ngũ doanh nghiệp lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các doanh nghiệp đã ý thức được để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và biến động như hiện nay, nguồn nhân lực trong[...]

Định hướng quản lý nhân lực ở doanh nghiệp: Nên đầu tư vào lực lượng lao động

Về hoạt động với khách hàng Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức và sự gắn kết đội ngũ doanh nghiệp lĩnh vực[...]

Theo nghiên cứu của McKinsey, sự thích ứng là thuộc tính cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển trong dài hạn

Về bài chuyên môn Trong thời đại số, các doanh nghiệp đang đứng trước sự thay đổi lớn để hướng đến sự phát triển. Chuyển[...]

David Rogers nhận định chuyển đổi số bao gồm chiến lược, mô hình kinh doanh và văn hóa

Về bài chuyên môn Trong thời đại số, doanh nghiệp đặt trong bối cảnh thách thức. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp[...]

Phương pháp tiếp cận mới về khung năng lực

Khung năng lực là trọng tâm trong quản trị nhân sự. Trong bối cảnh VUCA khi nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh, việc[...]

Đào tạo Phát triển Năng lực Nhân sự cho Doanh nghiệp FDI Sản xuất

Ngày 24/4/2021 vừa qua, OD CLICK phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) triển khai chương trình đào[...]

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa OD CLICK và Đại học Hòa Bình

Đại học Hòa Bình là trường đại học đào tạo đa ngành – đa lĩnh vực với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có[...]

Hình thành Tư duy thúc đẩy Phát triển tổ chức cho Đội ngũ nhân sự VPIC1

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) là doanh nghiệp FDI hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất. Làm việc với[...]

OD CLICK Đồng hành cùng sự Phát triển của VPIC1

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) là doanh nghiệp FDI hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu[...]

error: Nội dung đã khóa !!