Tin tức

DOANH NGHIỆP ĐỨNG LÊN SAU KHỦNG HOẢNG

Những khó khăn đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xem xét lại tổ chức. Doanh nghiệp sau khủng hoảng sẽ phải có những[...]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Sự cạnh tranh trên thị trường đã được đặt trong bối cảnh toàn cầu về yêu cầu chất lượng, tính minh bạch, với các tiêu[...]

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC

Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, do vậy, việc thay đổi trong tổ chức để thích nghi với thị trường[...]

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHUYÊN NGHIỆP 

Tại sao nhiều người làm chuyên môn giỏi nhưng lại không thành công khi ngồi vào vị trí quản lý? Chuyên môn giỏi có thể[...]

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH

Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, đó vừa là thuận lợi, vừa là thách thức cho các doanh[...]

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

Nói đến sự thành công của một doanh nghiệp, người ta thường nhắc tới vai trò của nguồn lực con người, trước cả vốn tài[...]

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, được hình thành và kết tinh theo thời gian từ những tinh[...]

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

Lãnh đạo vẫn là từ khóa được nhắc tới trong các tổ chức. Tuy nhiên, nhu cầu về năng lực lãnh đạo, Leadership, chỉ thật[...]

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP CHO DNNVV

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế, chiếm 93% trong  tổng số các doanh nghiệp đang[...]

DÀNH CHO AI TỰ TIN VÀO BẢN THÂN

OD CLICK ĐANG TÌM KIẾM ỨNG VIÊN Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh doanh hay khối Xã hội, chưa tìm được tiếng nói chung[...]

error: Nội dung đã khóa !!