Tin tức

Magazine nghề tư vấn tuần 53: Định hướng phát triển lãnh đạo kỷ nguyên số

TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU Nghiên cứu BCG, xu thế lãnh đạo phát triển những nét mới trong phong cách[...]

Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghệ thông tin

Điểm tin trong tuần: Theo khảo sát BCG: 40% nhân sự lĩnh vực CNTT đang có xu hướng bỏ việc và tìm kiếm cơ hội[...]

Magazine nghề tư vấn tuần 52: Bài học cho doanh nghiệp bán lẻ

  TIN VẮN TỪ 10 CÔNG TY TƯ VẤN HÀNG ĐẦU   1. Báo cáo Bain & Co: 6 phương diện giúp doanh nghiệp bán[...]

Yếu tố tạo nên doanh nghiệp thành công trong kỷ nguyên số

Yếu tố tạo nên doanh nghiệp thành công trong kỷ nguyên số Theo Jim Collins and Jerry Porras, những doanh nghiệp “có tầm nhìn” có[...]

Chiến lược doanh nghiệp gắn với sự thích ứng

Báo cáo PwC: Ba hành động chiến lược chính hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng để phát triển từ khủng hoảng: 1. Xem xét lại[...]

Văn hóa đổi mới: 5 trọng tâm cho nhà lãnh đạo

Theo Gary P. Pisano, xây dựng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp phải bao gồm 5 yếu tố: 1. Khoan dung cho sự thất[...]

Xây dựng bản đồ văn hóa doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Văn hóa là đóng vai trò như lợi thế cạnh của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Xây dựng văn[...]

Sách cho người lãnh đạo: Nhà lãnh đạo tương lai

Thực tế, thế giới kinh doanh hiện nay đang tràn ngập những ý tưởng và chiến lược lãnh đạo mới. Một vài trong số đó[...]

Phát triển năng lực quản lý cho KCN Bảo Minh

Là khu công nghiệp kiểu mẫu của Nam Định, hoạt động kinh doanh dựa trên tài nguyên. Nhưng doanh nghiệp luôn đề cao giá trị[...]

Thách thức lãnh đạo bối cảnh 4.0

Theo Báo cáo Deloitte, trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, nhà lãnh đạo cần quen việc chấp nhận rủi ro, đổi mới và áp dụng[...]

error: Nội dung đã khóa !!