Tin tức

Chiến lược doanh nghiệp gắn với sự thích ứng

Báo cáo PwC: Ba hành động chiến lược chính hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng để phát triển từ khủng hoảng: 1. Xem xét lại[...]

Văn hóa đổi mới: 5 trọng tâm cho nhà lãnh đạo

Theo Gary P. Pisano, xây dựng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp phải bao gồm 5 yếu tố: 1. Khoan dung cho sự thất[...]

Xây dựng bản đồ văn hóa doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Văn hóa là đóng vai trò như lợi thế cạnh của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Xây dựng văn[...]

Sách cho người lãnh đạo: Nhà lãnh đạo tương lai

Thực tế, thế giới kinh doanh hiện nay đang tràn ngập những ý tưởng và chiến lược lãnh đạo mới. Một vài trong số đó[...]

Phát triển năng lực quản lý cho KCN Bảo Minh

Là khu công nghiệp kiểu mẫu của Nam Định, hoạt động kinh doanh dựa trên tài nguyên. Nhưng doanh nghiệp luôn đề cao giá trị[...]

Thách thức lãnh đạo bối cảnh 4.0

Theo Báo cáo Deloitte, trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, nhà lãnh đạo cần quen việc chấp nhận rủi ro, đổi mới và áp dụng[...]

Đồng hành cùng BCE: Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Đứng trước bối cảnh cạnh tranh trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải là những tổ chức[...]

Thành công gắn với giao tiếp nhân sự

Theo báo cáo của BCG, Một yếu tố quan trọng quyết định sự thay đổi thành công là cách một tổ chức giao tiếp với[...]

3 trọng tâm doanh nghiệp cần xem xét cho sự phát triển: chế độ đãi ngộ, các ưu tiên và sự kết nối nội bộ.

Về bài chuyên môn Bối cảnh Vuca và sự cạnh tranh trong kỷ nguyên số tạo ra áp lực lớn đến doanh nghiệp. Để tồn[...]

Thay vì đợi thị trường, doanh nghiệp cần áp dụng những cải tiến, liên tục tự hoàn thiện năng lực đội ngũ, hướng về tương lai

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh đặc trưng bởi Vuca, nguồn nhân lực đang đối mặt với áp lực. Điều này tạo ra tâm[...]

error: Nội dung đã khóa !!