Category Archives: Tin tức

Thu hút nhân tài phù hợp, lấy sức mạnh của con người làm chìa khóa để vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh.

Về bài chuyên môn Trong giai đoạn phục hồi, thách thức về nguồn nhân lực [...]

Doanh nghiệp phải thay đổi hoặc điều chỉnh cách thức kinh doanh giữa đại dịch

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh thách thức và xu thế chuyển đổi số, [...]

Phục hồi sản xuất- kinh doanh: Đầu tư phát triển và đãi ngộ giữ chân nhân sự

Về bài chuyên môn Quản trị hiệu suất trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp. [...]

Mở cửa nền kinh tế:Doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định [...]

Đại dịch là cơ hội để doanh nghiệp “tái tạo” kinh doanh

Về bài chuyên môn Sự đổi mới là chìa khóa cho sự phát triển của [...]

Thách thức với chuyển đổi số là văn hóa, vấn đề con người, không phải công nghệ

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình gắn với [...]

Chuyển đổi số: Cơ sở hạ tầng công nghê, mô hình hoạt động phù hợp, văn hóa sẵn sàng sự thay đổi

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với sự [...]

Quản trị nhân tài: thúc đẩy sự cam kết và gắn bó của nhân sự với công việc

Về bài chuyên môn Chiến lược và văn hóa là nền tảng cốt lõi cho [...]

Đặt nhân viên làm trung tâm là yếu tố tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng với sự phát [...]

Chuyển đổi số thành công: sự kết hợp yếu tố công nghệ và chiến lược thu hút nhân sự

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát [...]

error: Nội dung đã khóa !!