Category Archives: Tin tức

Phát triển trong bối cảnh thách thức: cần tư duy thích ứng và quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

Về bài chuyên môn Quản trị hiệu suất là trọng tâm chiến lược, quyết định [...]

Chuyển đổi số: vấn đề thay đổi tư duy lãnh đạo về kinh doanh và vận hành doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Doanh nghiệp Việt đang trong giai đoạn quan trọng khi cần [...]

Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp FDI sản xuất

Đầu tư vào nguồn nhân lực là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền [...]

Đầu tư nguồn nhân lực: nền tảng cho phát triển doanh nghiệp

Về hoạt động khách hàng Tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến cho doanh [...]

Lợi ích khách hàng là tiêu chí phát triển doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái [...]

Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức và gắn kết đội ngũ doanh nghiệp lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các doanh nghiệp đã ý thức được để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh [...]

Định hướng quản lý nhân lực ở doanh nghiệp: Nên đầu tư vào lực lượng lao động

Về hoạt động với khách hàng Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức [...]

Theo nghiên cứu của McKinsey, sự thích ứng là thuộc tính cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển trong dài hạn

Về bài chuyên môn Trong thời đại số, các doanh nghiệp đang đứng trước sự [...]

David Rogers nhận định chuyển đổi số bao gồm chiến lược, mô hình kinh doanh và văn hóa

Về bài chuyên môn Trong thời đại số, doanh nghiệp đặt trong bối cảnh thách [...]

Phương pháp tiếp cận mới về khung năng lực

Khung năng lực là trọng tâm trong quản trị nhân sự. Trong bối cảnh VUCA [...]

error: Nội dung đã khóa !!