Về bài chuyên môn

Chiến lược và văn hóa là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh biến động và bùng nổ công nghệ, các nhà lãnh đạo cần có sự thích ứng về chiến lược cũng như hình thành văn hóa hỗ trợ thích thi chiến lược hiệu quả, thúc đẩy sự sáng tạo trong tổ chức. Khi chiến lược và văn hóa có sự thống nhất, cùng hướng đến đến đạt tầm nhìn, mục tiêu đặt ra thì tổ chức có bước phát triển đột phá, tạo vị thế vững chắc trên thị trường.

Trước sự phát triển về công nghệ, doanh nghiệp cần có sự thích ứng để làm chủ. Đội ngũ cần được trang bị và phát triển những kỹ năng quan trọng trong thời đại số như xử lý dữ liệu, đổi mới sáng tạo, giao tiếp và hợp tác. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự đầu tư trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Việt Nam- điểm đến được lựa chọn của nhà đầu tư Hoa Kỳ. Thiếu chủ động, doanh nghiệp nguy cơ mất thị phần xuất khẩu. Doanh nghiệp cần thúc đẩy tính đổi mới sáng tạo, tính mở và liên kết hợp tác. ‘Lợi thế đi trước’ giúp Việt Nam và Singapore dễ tiếp cận thị trường EU. Về tin tức quốc tế có tác động đến kinh tế trong nước. Củng cố và phát triển quan hệ đầu tư Việt – Mỹ. Ngành tài chính Mỹ quan tâm đến sự hợp tác tại Trung Quốc. EVFTA góp phần đáng kể cho thành quả xuất khẩu của Việt Nam.

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến “Lãnh đạo quản trị và thu hút nhân tài” theo quan điểm của Dave Ulrich, một tác giả, nhà tư vấn về lãnh đạo, phát triển nhân lực. Ông cho rằng yếu tố cốt lõi để quản trị nhân tài hiệu quả đó là thúc đẩy sự cam kết và gắn bó của họ với công việc. Để làm được điều này, lãnh đạo cần cho họ không gian và cơ hội để phát huy hết tài năng. Đồng thời, ông chỉ ra 7 yếu tố quan trọng (Voice) giúp nhà lãnh đạo xây dựng sự cam kết và gắn bó của nhân sự với công việc.

Chuyên mục: Công ty có chiến lược kinh doanh đột phá

Trong chuyên mục chiến lược kinh doanh đột phá, công ty đề cập đến sự thành công của Ebay với chiến lược kinh doanh đột phá khi xây dựng mô hình đấu giá trực tuyến, tạo ra thị trường mới. Thông qua trường hợp thành công này, doanh nghiệp đúc rút 3 bài học. Thứ nhất, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, hình thành ý tưởng kinh doanh tạo ra nhiều giá trị. Thứ hai, xây dựng hệ thống phân phối tốt để tiếp cận khách hàng hiệu quả. Cuối cùng là tối ưu hóa trong quản lý để tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh về giá, vẫn đảm bảo chất lượng.

Bài viết được đăng trong Tin tức.
error: Nội dung đã khóa !!