Research & Seminar

ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC VÀ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC

ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC VÀ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC Một doanh nghiệp thành công hay thất bại trên thị trường không chỉ phụ thuộc[...]

XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN

XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN   Đào tạo và phát triển là hoạt động quan trọng để nâng cao năng lực[...]

1 Comment

MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN OSKAR

MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN OSKAR   Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là huấn luyện và đào[...]

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MỚI

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MỚI   Phát triển tổ chức (Organization Development – OD) bao gồm một loạt các lý thuyết, quy trình[...]

XÂY DỰNG VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

XÂY DỰNG VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM   Mô hình lấy khách hàng là trung tâm (Customer Centric) không phải là một[...]

3 BƯỚC KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

3 BƯỚC KHẢO SÁT NỘI BỘ HIỆU QUẢ Khảo sát nhân sự có tác động lớn tới gia tăng động lực làm việc cho nhân[...]

error: Nội dung đã khóa !!