MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MỚI

 

Phát triển tổ chức (Organization Development – OD) bao gồm một loạt các lý thuyết, quy trình và hoạt động, tất cả đều nhằm mục tiêu cải thiện các tổ chức. OD tập trung vào các phương pháp được lên kế hoạch cẩn thận để thay đổi hoặc cải thiện cấu trúc và quy trình tổ chức, trong nỗ lực tối đa hóa hiệu quả của tổ chức.

Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, toàn cầu hóa, xóa bỏ các rào cản thương mại, đổi mới nhanh chóng, tiến bộ trong công nghệ mới, giảm vòng đời sản phẩm và yêu cầu đầu tư lớn để gia nhập ngành tăng cường tầm quan trọng của việc xây dựng một chiến lược hiệu quả trong một tổ chức để đạt được một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Điều cực kỳ quan trọng đối với mỗi và mọi tổ chức là phải có chiến lược cạnh tranh nhất quán trên thị trường để cứu tổ chức khỏi entropy và giúp tổ chức không ngừng phát triển thông qua việc áp dụng các khái niệm Phát triển tổ chức. Không những thế, bất kỳ công ty nào muốn phát triển một chiến lược tổ chức hiệu quả đều cần cơ chế thực hiện và kiểm soát thích hợp.

Tái cấu trúc doanh nghiệp, chiến lược và mô hình phát triển có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Quản lý nguồn nhân lực, cải tổ tài chính, thị trường cạnh tranh quốc tế, sáp nhập và mua lại, … Toàn cầu hóa, thương mại hóa, tư nhân hóa và bãi bỏ quy định đã thay đổi toàn bộ kịch bản vì sự thay đổi đó đã trở thành yếu tố quan trọng trong sự tồn tại của doanh nghiệp. Điều này đã mang lại những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc kinh tế và mô hình của các tổ chức. OD đang ngày càng được chú ý vì nó đóng vai trò chính trong phát triển doanh nghiệp gần đây. Các tổ chức tư nhân hoặc chính phủ đã nhận ra các xu hướng và triển vọng và đã bắt đầu ưu tiên cho phát triển tổ chức toàn diện. Trong môi trường mới, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, với thành công hoàn toàn phụ thuộc vào các can thiệp hành vi để phát triển tổ chức.

Xu hướng mới về phát triển tổ chức

Phát triển tổ chức (OD) là cầu nối cho tổ chức, nhu cầu liên tục và nhu cầu tăng trưởng của tổ chức. Nó giúp tổ chức thay đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài (Culbert & Reisel, 1971).

Các tổ chức phải thích ứng với những thay đổi ngày càng phức tạp và không chắc chắn về công nghệ, kinh tế, chính trị và văn hóa. Các điều kiện thay đổi nhanh chóng trong vài năm qua đã cho thấy rằng các tổ chức đang ở giữa sự không chắc chắn và hỗn loạn chưa từng thấy, và không có gì thiếu một cuộc cách mạng quản lý sẽ cứu họ. Ba xu hướng chính đang định hình sự thay đổi trong các tổ chức: toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và đổi mới quản lý.

Thứ nhất: toàn cầu hóa đang thay đổi thị trường và môi trường mà các tổ chức hoạt động như cách họ hoạt động. Chính phủ mới, lãnh đạo mới, thị trường mới và các quốc gia mới đang nổi lên và tạo ra một nền kinh tế toàn cầu mới.

Thứ hai: công nghệ thông tin đang định nghĩa lại mô hình kinh doanh truyền thống bằng cách thay đổi cách thức thực hiện công việc, cách sử dụng kiến ​​thức và cách tính chi phí kinh doanh. Cách một tổ chức thu thập, lưu trữ, thao tác, sử dụng và truyền thông tin có thể giảm chi phí hoặc tăng giá trị và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.

Thứ ba: đổi mới quản lý đã đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa và công nghệ thông tin và đã tăng tốc tác động của chúng đối với các tổ chức. Các hình thức tổ chức mới, như mạng lưới, liên minh chiến lược và các tập đoàn ảo, cung cấp cho các tổ chức những cách nghĩ mới về cách sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Mô thức Phát triển tổ chức mới

Có thể nói rằng, tổ chức có thể chuyển mình hay không, trước tiên phụ thuộc vào việc thay đổi nhận thức của lãnh đạo. Từ trạng thái lãnh đạo làm trung tâm sang tổ chức và các mối quan hệ gắn kết là trung tâm. Nhà lãnh đạo giờ đây là người thúc đẩy môi trường học hỏi, khuyến khích phát huy tài năng của mỗi cá nhân. Vai trò của nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên số tập trung vào bốn nhiệm vụ chính: Đặt câu hỏi đúng, “tư lệnh” thử nghiệm, lên kế hoạch và chào mừng thất bại, và quản trị sự thay đổi.

Yếu tố thứ hai là phát triển đội ngũ nhân sự xuất sắc. Tổ chức mạnh được tạo nên từ các cá nhân xuất sắc. Bởi vậy, lãnh đạo cần đào tạo nhân sự theo yêu cầu cạnh tranh, có tư duy đổi mới, phát huy nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Từ đó, lựa chọn và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Cuối cùng, mọi hoạt động đều nằm trong không gian văn hóa đổi mới và thích ứng. Tính phối hợp trong tổ chức thông qua trao quyền, truyền thông nội bộ và tư duy Design thinking – không ngại thử nghiệm và sai lầm.

Sự sáng suốt luôn là kết quả của sự học hỏi, dấn thân, và sáng tạo, làm việc vì những tương lai chưa có tiền lệ.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!