BÍ QUYẾT TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN TÀI

 

Tác giả: Brian Tracy

 

 

Bước đầu tiên trong Quản trị nguồn nhân lực là công tác Tuyển dụng, tuyển chọn làm sao cho đúng người là cả một thách thức lớn đối với những ai làm công tác nhân sự, và khó hơn nữa là cách thức chúng ta giữ chân và phát triển được nhân tài, để họ gắn bó, cam kết và cống hiến cho tổ chức. Đây chính là nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của một tổ chức.

Toàn bộ cuốn sách của Brian Tracy sẽ cung cấp cho độc giả đa dạng các phương pháp và nguyên tắc trong tuyển dụng và một trong số những nguyên tắc rất thành công đó là “nguyên tắc SWAN”. Theo nguyên tắc này, có 4 yếu tố quan trọng nhất mà bạn nên tìm kiếm ở các ứng viên: thông minh (Smart), siêng năng (Work hard), nhiều tham vọng (Ambitious), và có những phẩm chất tốt (Nice). Ngoài ra, xuyên suốt tập sách là 21 ý tưởng hay nhất về giữ chân nhân tài và hướng giải quyết những khó khăn liên quan đến vấn đề nhân lực trong một tổ chức; xây dựng chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên…

Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài thật sự là cuốn sách hữu ích cho những ai đang và sẽ làm công tác nhân sự hoặc điều hành doanh nghiệp. Sử dụng linh hoạt và thành thục các kỹ thuật trong cuốn sách là bạn đang xây dựng một bộ máy doanh nghiệp với một sức khỏe tổ chức vững mạnh.

 

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!