Sách cho người lãnh đạo

Tinh hoa lãnh đạo

“Tinh hoa lãnh đạo” là một trong những cuốn sách hay dành cho những nhà lãnh đạo của John C. Maxwell. Cuốn sách là những[...]

Từ tốt đến vĩ đại

Nội dung sách: Từ tốt đến vĩ đại là một trong những cuốn sách có giá trị dành cho giới kinh doanh được nói đến nhiều[...]

1 Comment

error: Nội dung đã khóa !!